“รัฐบาล” ลดภาษีประจำปีรถยนต์ “รับจ้าง-แท็กซี่-วินมอเตอร์ไซด์” มีผลบังคับวันนี้

รัฐบาล เผยลดภาษีประจำปี สำหรับรถยนต์ “รับจ้าง-แท็กซี่-วินมอเตอร์ไซด์” ช่วยลดต้นทุนการประกอบอาชีพให้ต่ำที่สุด เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต และลดปัญหาหนี้สิน มีผลบังคับใช้วันที่ 9 พ.ย.65


นางสาวทิพานัน ศิริชนะ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ขณะนี้ พ.ร.ฎ.ลดภาษีประจำปี สำหรับรถยนต์รับจ้าง และรถจักรยานยนต์สาธารณะ พ.ศ. 2565 มีผลบังคับใช้แล้ววันนี้ (9 พฤศจิกายน 2565) โดยมีสาระสำคัญ เป็นการกำหนดให้ลดภาษีประจำปีสำหรับรถยนต์รับจ้าง และรถจักรยานยนต์สาธารณะ ที่ครบกำหนดเสียภาษีประจำปีในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 โดยลดลง 90% ของอัตราภาษีประจำปีท้าย พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ. 2522

ทั้งนี้ เพื่อช่วยลดต้นทุนการประกอบการรถสาธารณะ และรถยนต์รับจ้าง หรือแท็กซี่ รถยนต์รับจ้างสามล้อและรถจักรยานยนต์สาธารณะ หรือวินมอเตอร์ไซค์

โดยนับเป็นข่าวดีสำหรับประชาชนที่ประกอบอาชีพขับรถรับจ้าง ที่รัฐบาลภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีที่ต้องการให้ความช่วยเหลือ และบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายจากปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ประกอบกับราคาน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซธรรมชาติโลกปรับตัวสูงขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนในการประกอบการของรถสาธารณะเพิ่มสูงขึ้น และส่งผลกระทบต่อรายได้ของผู้ประกอบอาชีพดังกล่าว ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีวิต ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผู้ใช้บริการรถสาธารณะได้

สำหรับอัตราการจัดเก็บภาษีที่ปรับลดลง มีดังนี้

  1. รถแท็กซี่ น้ำหนักรถ 1,300 กก. เดิมจัดเก็บภาษี 685 บาท ลดเหลือ 68.50 บาท/คัน
  2. รถแท็กซี่ น้ำหนักรถ 2,000 กก. เดิมจัดเก็บภาษี 1,060 บาท ลดเหลือ 106 บาท/คัน
  3. รถยนต์สามล้อรับจ้าง เดิมจัดเก็บภาษี 185 บาท ลดเหลือ 18.5 บาท/คัน
  4. รถจักรยานยนต์สาธารณะ เดิมจัดเก็บภาษี 100 บาท ลดเหลือ 10 บาท/คัน

“รัฐบาล มุ่งแก้ไขปัญหาเพื่อช่วยเหลือประชาชนทุกกลุ่ม ด้วยการช่วยลดต้นทุนการประกอบอาชีพให้ต่ำที่สุด เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต และลดปัญหาหนี้สิน เพื่อให้คนไทยพ้นจากความยากจนให้มากที่สุด” นางสาวทิพานัน กล่าว

Back to top button