TQR มั่นใจงบปี 65 โตตามเป้า หลัง 9 เดือนแรกโกยกำไร 71 ลบ.

TQR ประเมินผลงานปี 65 ยังมีทิศทางที่ดีจากความต้องทำประกันภัยของผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้น ฟากซีอีโอ “ชนะพันธุ์ พิริยะพันธุ์” เดินหน้าพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยต่อรูปแบบใหม่ๆ พร้อมมองหาโอกาสการลงทุนใหม่ๆ ในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง ช่วยหนุนผลงานปีนี้เติบโตตามเป้าหมาย


นายชนะพันธุ์ พิริยะพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ที คิว อาร์ จำกัด (มหาชน) หรือ TQR เปิดเผยว่า แนวโน้มผลการดำเนินงานในปี 65 ยังมีทิศทางที่ดี เนื่องจากบริษัทฯ ยังเดินหน้าพัฒนาประกันภัยในรูปแบบใหม่ๆ ร่วมกับบริษัทประกันภัย ทั้งการประกันสุขภาพ การประกันภัยพืชผลทางการเกษตร การประกันภัยไซเบอร์ การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่างๆ การประกันภัยสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า รวมถึงการประกันที่เกี่ยวข้องกับพลังงานทางเลือกรูปแบบใหม่ และการประกันที่เกี่ยวข้องกับกระแสของ Environmental, Social and Governance: ESG

“ผลงานปีนี้ บริษัทฯ ประเมินว่า ธุรกิจประกันภัยและประกันภัยต่อยังมีทิศทางที่ดี เนื่องจากองค์กรต่างๆ และผู้บริโภคให้ความสำคัญในการทำประกันภัยกันมากขึ้น เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ TQR จึงได้คิดค้น พัฒนา ผลิตภัณฑ์ ร่วมกับบริษัทประกันภัย เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค เช่น ประกันด้านสุขภาพ ประกันภัยไซเบอร์ ซึ่งปัจจุบันเกิดภัยคุกคามด้านไซเบอร์เพิ่มมากขึ้น และความต้องการในการใช้รถยนต์ EV ที่มีเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้บริษัทประกันภัยต่างๆ ต้องทำประกันภัยต่อเพิ่มขึ้นตามไปด้วย เพื่อกระจายความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ 

รวมทั้ง บริษัทฯ มีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ในการพัฒนาระบบ Reinsurance Brokerage Platform  ซึ่งเป็นระบบที่รองรับการบริหารจัดการข้อมูลของสัญญาประกันภัยต่ออย่างครบวงจร จึงมั่นใจว่า ปัจจัยเหล่านี้ จะเป็นส่วนสำคัญในการสนับสนุนให้ผลงานในปีนี้ เติบโตได้ตามเป้าหมายที่วางไว้” นายชนะพันธุ์ กล่าว

นางยุพเรศ พิริยะพันธุ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร TQR กล่าวว่า สำหรับธุรกิจให้บริการ (Service) ของ บริษัท อาร์สแควร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุน ปัจจุบันมีลูกค้าใช้บริการแล้ว จำนวน 3 ราย และยังมีลูกค้าที่ให้ความสนใจอีกหลายราย ทั้งภาครัฐและเอกชน ขณะเดียวกันบริษัทฯ ยังมองหาโอกาสการลงทุนใหม่ๆ ซึ่งเป็นธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลัก โดยคาดว่าจะเห็นความชัดเจนในปีนี้ เพื่อเพิ่มช่องทางสร้างรายได้อย่างสม่ำเสมอ และสร้างผลตอบแทนที่ดีให้ผู้ถือหุ้นได้

สำหรับภาพรวมผลการดำเนินงานงวด 9 เดือนแรกของปี 2565 (สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565) บริษัทฯ มีรายได้รวม 174.94 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 70.73 ล้านบาท

Back to top button