ITNS ไตรมาส 3 ต้นทุนลด หนุนกำไร 17 ลบ. โต 40%

ITNS ไตรมาส 3/65 ต้นทุนลด หนุนมีกำไร 17 ลบ. โต 40% จากปีก่อนกำไร 12.15 ลบ. ดันงวด 9 เดือนกำไร 39.27 ลบ. โต 67% จากปีก่อนกำไร 23.52 ลบ.


บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เน็ตเวิร์ค ซิสเต็ม จำกัด (มหาชน) หรือ ITNS รายงานผลการดำเนินงานงวดไตรมาส 3/65 และงวด 9 เดือนปี 65 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย.65 ดังนี้

โดยบริษัทฯ มีต้นทุนขายและบริการเท่ากับ 71.25 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 71.95 ของรายได้จากการขายและให้บริการ โดยปรับตัวลดลงจำนวน 21.27 ล้านบาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 22.99 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันในปีก่อนหน้า ซึ่งเกิดจากการรับงานโครงการของลูกค้าเดิมที่บริษัทฯ มีประสบการณ์การทำงานในพื้นที่หน้างาน ทำให้สามารถวางแผนการติดตั้งระบบได้เป็นอย่างดี รวมทั้งควบคุมต้นทุนของงานโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Back to top button