SICT รายได้ไตรมาส 3 โตแตะ 146 ลบ. ดันกำไรแตะ 16 ลบ.

SICT รายงานกำไรไตรมาส 3/65 โตแตะ 16 ลบ. จากปีก่อนกำไร 13 ลบ. ส่วนงวด 9 เดือนกำไร 80 ลบ. เพิ่มขึ้นจากปีก่อนกำไร 55 ลบ.


บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ SICT รายงานผลการดำเนินงานสำหรับไตรมาส 3 ปี 65 มีรายได้รวมจำนวน 146.7 ล้านบาท เติบโตขึ้น 33% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า จากการความต้องการของตลาดที่เพิ่มมากขึ้นในกลุ่มผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท โดยมีกำไรสุทธิในไตรมาสนี้เป็นจำนวน 16.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 29% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 3 ปี 64

โดยการเติบโตของรายได้รวมดังกล่าวเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากกลุ่มระบบลงทะเบียนสัตว์ (Animal ID) จากความคืบหน้าเรื่องการบังคับใช้กฎหมาย Electronic Identification tag ในทวีปออสเตรเลีย และการเติบโตของรายได้จากกลุ่มกุญแจอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ (Immobilizer) เป็นผลมาจากความต้องการสินค้าของลูกค้าหลักที่เพิ่มมากขึ้น จำนวนลูกค้าใหม่ในทวีปยุโรป และรายได้จากผลิตภัณฑ์ใหม่ ซึ่งทั้งสองกลุ่มคิดเป็นสัดส่วนหลักของรายได้ที่เพิ่มขึ้น กล่าวคือ เพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 20.6 ล้านบาท หรือ 57% และจำนวน 19.3 ล้านบาท หรือ 83% ตามลำดับ เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนหน้า ในส่วนของกลุ่ม NFC และอื่นๆ (NFC&Others) มีรายได้เพิ่มขึ้น 4% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 3/64 จากความสามารถในการจัดส่งสินค้าที่เพิ่มขึ้นตามความต้องการของลูกค้า และ กลุ่ม IoT ในภาคอุตสาหกรรม (Industrial IoT) ลดลง 8% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเป็นไปตามรอบคำสั่งซื้อสินค้าของลูกค้า

ทั้งนี้ สถานการณ์ค่าเงินบาทในช่วงที่ผ่านมาและในปัจจุบันยังคงคาดการณ์ได้ยาก บริษัทได้ติดตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยจากธนาคารแห่งประเทศไทยและธนาคารพาณิชย์ที่เป็นที่ยอมรับอย่างใกล้ชิด บริษัทได้พิจารณาใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนโดยเข้าทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) ในสัดส่วนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับมูลค่าคำสั่งซื้อจากลูกค้าและต้นทุนสินค้าในแต่ละช่วงเวลา และพิจารณาปรับแผนงานทันทีหากมีความจำเป็นเพื่อให้ทันกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงที่ผันผวนและไม่สามารถคาดคะเนได้ เพื่อลดผลกระทบในระยะยาวกับบริษัทให้ได้มากที่สุด

นอกจากนี้ ในช่วงที่ผ่านมา หลังจากการผ่อนคลายมาตรการควบคุม COVID-19 บริษัทเริ่มเดินทางไปต่างประเทศเพื่อพบลูกค้าและคู่ค้าหลายราย รวมถึงเข้าร่วมงาน Exhibition ในหลากหลายประเทศ เช่น งาน “AUTO-ID & COMMUNICATION EXPO 2022” ซึ่งจัดขึ้นที่โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ในช่วงวันที่ 14-16 ก.ย.65 และงาน “Wireless IOT Tomorrow 2022” ที่จัดขึ้นที่ประเทศเยอรมัน ในช่วงวันที่ 19-20 ต.ค.65 ซึ่งบริษัทได้นำสินค้า และเทคโนโลยีในกลุ่ม NFC และ Sensor Interface ไปจัดแสดงในงานด้วย ซึ่งเทคโนโลยีของบริษัทดังกล่าวสอดคล้องกับกระแสความสนใจในโลกปัจจุบัน (Megatrend) และได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างดี ทั้งนี้ จะเป็นการสร้างโอกาสทางธุรกิจและสนับสนุนการเติบโตรายได้ของบริษัทในระยะยาว

Back to top button