LANNA รายได้ถ่านหิน-เอทานอลเพิ่ม ดันกำไร Q3 ทะลุ 700 ล้าน

LANNA โชว์กำไรไตรมาส 3/65 แตะ 711 ลบ. โต 5% ดัน 9 เดือนทะลุ 2.5 พันล้าน โตเท่าตัว อานิสงส์รายได้ถ่านหิน-เอทานอลเพิ่ม ส่วนแบ่งกำไรบ.ร่วมหนุน


บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) หรือ LANNA รายงานผลการดำเนินงานงวดไตรมาส 3/65 และงวด 9 เดือนแรกของปี 65 มีกำไรสุทธิ ดังนี้

สำหรับไตรมาส 3/65 บริษัทมีกําไร 710.90 ล้านบาท เติบโต 4.56% จากงวดเดียวกันของปีก่อน ที่มีกำไร 679.91 ล้านบาท ส่วนงวด 9 เดือน มีกำไร 2.52 พันล้านบาท เติบโต 102.57% จากงวดเดียวกันของปีก่อน ที่มีกำไร 1.24 พันล้านบาท

ทั้งนี้บริษัทมีรายได้รวม 6,976.20 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน 2,179.41 ล้านบาท เติบโต 45.43% มาจากรายได้ขายถ่านหิน 6,411.10 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน 2,140.26 ล้านบาท เติบโต 50.11% อีกทั้งมีรายได้จากธุรกิจเอทานอลซึ่งเป็นธุรกิจรอง 542.11 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน 76.43 ล้านบาท เติบโต 16.41%

นอกจากนี้บริษัทมีส่วนแบ่งกําไรจากบริษัทร่วม 57.13 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน 31.43 ล้านบาท เติบโต 122.30% เนื่องจากมีส่วนแบ่งกําไรจาก PT. PESONA KHATULISTIWA NUSANTARA (PKN) จำนวน 54.82 ล้านบาท ซึ่งเป็นบริษัทร่วมที่บริษัทฯ เข้าไปลงทุนในสัดส่วน 10% ของจำนวนหุ้นสามัญที่เรียกชําระแล้วของ PKN

Back to top button