PROEN รายได้ขายทะลัก! ดันกำไรไตรมาส 3 โตกระหึ่ม 45 เท่าตัว

PROEN รายงานกำไรไตรมาส 3/65 อยู่ที่ 25.57 ลบ. โต 45 เท่าตัว เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนมีกำไร 0.55 ลบ. รับรายได้ขายทะลัก


บริษัท โปรเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน) หรือ PROEN รายงานผลประกอบการงวดไตรมาส 3 และงวด 9 เดือน มีกำไรสุทธิ ดังนี้

สำหรับผลการดำเนินงานในไตรมาส 3 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิสำหรับงวดจำนวน 25.64 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวของปีก่อน 4,560.16% โดยมีสาเหตุมาจากรายได้การขายเครื่องเครื่องเซิร์ฟเวอร์ อุปกรณ์ด้าน IT ที่เพิ่มขึ้น และได้รับงานโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคในการนำสายสื่อสารและสารไฟฟ้าลงท่อร้อยสายใต้ดินเพิ่มขึ้น ประกอบกับมีรายได้อื่นจากการขายสินทรัพย์ และวัสดุเหลือใช้ของงานโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มีการส่งมอบงานไปแล้วจำนวน 15.43 ล้านบาท

สำหรับผลการดำเนินงานงวด 9 เดือน มกราคม – กันยายน ปี 2565 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิสำหรับงวดจำนวน 54.66 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวของปีก่อน 163.14% โดยมีสาเหตุมาจากรายได้จากการขายเครื่องเซิร์ฟเวอร์ อุปกรณ์ด้าน IT และผลิตภัณฑ์บริการคลาวด์ ที่เพิ่มขึ้น และได้รับงานโครงการด้านโทรคมนาคม และงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค ในการนำสายสื่อสารและสายไฟฟ้าลงท่อร้อยสายใต้ดินเพิ่มขึ้น ประกอบกับมีรายได้อื่นจากการขาย สินทรัพย์ และวัสดุเหลือใช้ของงานโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มีการส่งมอบงานไปแล้วจำนวน 16.14 ล้านบาท

Back to top button