EA กวาดกำไรไตรมาส 3 เฉียด 3 พันลบ. รับรายได้ธุรกิจแบตฯ – รถอีวีหนุน

EA รายงานกำไรไตรมาส 3/65 โต 84% แตะ 2.97 พันลบ. รับรายได้ธุรกิจแบตเตอรี่และยานยนต์ไฟฟ้าหนุน ส่วนงวด 9 เดือนกำไร 5.43 พันลบ. เพิ่มขึ้น 29% จากปีก่อนกำไร 4.2 พันลบ.


บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ EA รายงานผลประกอบการงวดไตรมาส 3 และงวด 9 เดือนแรกของปี 2565 มีกำไรสุทธิ ดังนี้

ทั้งนี้ บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิสำหรับไตรมาสที่ 3 จำนวน 2,970.30 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 1,354.04 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 83.78 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิรวม 1,616.26 ล้านบาท และสำหรับงวดเก้าเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 จำนวน 5,432.04 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 1,213.28 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 28.76 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิรวม 4,218.76 ล้านบาท

โดยสาเหตุหลักมาจากผลดำเนินงานของกลุ่มธุรกิจแบตเตอรี่และยานยนต์ไฟฟ้า และกำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนใน บริษัทย่อยโดยการโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer หรือ EBT) ของ บริษัท อี ทรานสปอร์ต โฮลดิง จำกัด (ETH) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ให้แก่ บริษัท ไทย สมายล์ บัส จำกัด (TSB)

ทั้งนี้ บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้รวมสำหรับไตรมาสที่ 3 จำนวน 7,606.79 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 2,428.35 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 46.89 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้รวม 5,178.44 ล้านบาท และสำหรับงวดเก้าเดือนจำนวน 17,877.42 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 3,057.47 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 20.63 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้รวม 14,819.95 ล้านบาท

โดยบริษัทมีรายได้จากธุรกิจผลิตและจำหน่ายแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนและยานยนต์ไฟฟ้า จำนวน 1,257.51 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 700.09 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 125.59 โดยเป็นผลมาจากการจำหน่ายยานยนต์ไฟฟ้าในช่วงไตรมาสที่ 3 จำนวนทั้งสิ้น 251 คัน และรายได้จากการจำหน่ายแบตเตอรี่ลิเทียม ไอออน

นอกจากนี้ บริษัทมีรายได้จำนวน 1,914.98 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 1,776.18 ล้านบาท และสำหรับงวดเก้าเดือนมีรายได้จำนวน 2,049.21 ล้านบาท เพิ่มขึ้น จำนวน 1,895.08 ล้านบาท โดยสาเหตุหลักมาจากกำไรจากการทำรายการโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer) ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้แก่ บริษัท ไทย สมายล์ บัส จำกัด จำนวน 1,826.89 ล้านบาท

Back to top button