“ก.ล.ต.” จี้ Zipmex ส่งรายงานสรุป “พักชำระหนี้” ตามคำสั่งศาลสิงคโปร์ 18 พ.ย.นี้

ก.ล.ต. ได้มีหนังสือให้ Zipmex จัดทำรายงานสรุปการดำเนินการตามคำสั่งศาลสิงคโปร์ดังกล่าว โดยนำส่ง ก.ล.ต. และแจ้งให้ลูกค้าของ Zipmex ทราบด้วย ภายในวันที่ 18 พ.ย. 65


สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า ตามที่ศาลสิงคโปร์ได้มีคำสั่งเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2565 กรณีคำขอพักชำระหนี้ของกลุ่มบริษัทซิปเม็กซ์ให้พักชำระหนี้ได้ถึงวันที่ 2 ธันวาคม 2565 นอกจากนี้ยังสั่งให้กลุ่มบริษัทซิปเม็กซ์พิจารณาจัดตั้งคณะกรรมการเจ้าหนี้ (creditor committee) โดยเฉพาะกรณีประเทศไทย รวมทั้งการดำเนินการอื่นๆ นั้น

โดยกำหนดการพักชำระหนี้ตามคำสั่งศาลสิงคโปร์ของกลุ่มบริษัทซิปเม็กซ์ใกล้จะครบระยะเวลาในวันที่ 2 ธันวาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) จึงได้มีหนังสือให้บริษัท ซิปเม็กซ์ จำกัด (Zipmex) จัดทำรายงานสรุปการดำเนินการตามคำสั่งศาลสิงคโปร์ดังกล่าว โดยนำส่ง ก.ล.ต. และแจ้งให้ลูกค้าของ Zipmex ทราบด้วย โดยเผยแพร่ผ่านช่องทางการสื่อสารของ Zipmex เช่น เพจเฟซบุ๊กของบริษัท เป็นต้น ภายในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565

ทั้งนี้ ที่ผ่านมา ก.ล.ต. ได้มีหนังสือถึง Zipmex เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2565 และวันที่ 6 ตุลาคม 2565 ให้พิจารณาจัดตั้ง creditor committee ตามคำสั่งศาลสิงคโปร์ เพื่อรักษาประโยชน์ของลูกค้าที่เป็นเจ้าหนี้

Back to top button