ตลท.ขึ้น SP-NP หุ้น “ACAP-KKC-SMK” หลังผู้สอบบัญชีไม่ให้ข้อสรุปงบ Q3/65

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกาศขึ้นเครื่องหมาย SP และ NP ACAP-KKC-SMK เนื่องจากผู้สอบบัญชีไม่ให้ข้อสรุปต่องบการเงินสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย.65


ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ประกาศขึ้นเครื่องหมาย SP และ NP หลักทรัพย์ บริษัท เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ ACAP, บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำกัด (มหาชน) หรือ KKC และ บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ SMK วันที่ 14 พ.ย.65 และจะปลดเครื่องหมายวันที่ 15 พ.ย.65 พร้อมขึ้นเครื่องหมาย NP วันที่ 15 พ.ย.65 เนื่องจากผู้สอบบัญชีไม่ให้ข้อสรุปต่องบการเงินสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย.65 ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) อาจสั่งการให้บริษัทแก้ไขงบการเงิน

Back to top button