ศาลนัดชี้ขาด คดี “สยามสมาคมฯ” ฟ้องรื้อถอน “แอชตัน อโศก” 24 พ.ย.นี้

ศาลปกครองกลาง' นัดอ่านพิพากษา คดี 'สยามสมาคมฯ' ฟ้อง ผู้ว่ากทม.และพวกให้ระงับก่อสร้าง-รื้อถอนอาคาร โครงการแอชตัน อโศก ในวันที่ 24 พ.ย.65


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในวันที่ 24 พ.ย. 2565 เวลา 14.00 น. ศาลปกครองกลางนัดอ่านคำพิพากษา ในคดีหมายเลขดำที่ ๔๕0/๒๕๖o ระหว่าง สยามสมาคมในพระบรมราชปถัมภ์ (ผู้ฟ้องคดี) กับ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่ 1 กับพวกรวม 3 คน (ผู้ถูกฟ้องคดี) และ บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย อโศก จำกัด ที่ 1 กับพวกรวม 3 คน (ผู้ร้องสอด) คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ (ฟ้องขอให้ระงับการก่อสร้างและรื้อถอนอาคาร)

โดยคดีนี้ผู้ฟ้องคดี ฟ้องว่า ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่1) ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ ไม่ใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 กรณีบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย อโศก จำกัด (ผู้ร้องสอด) ได้ก่อสร้างอาคารโครงการแอชต้น-อโศก โดยไม่ชอบด้วยกฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ.2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ทำให้อาคาร เรือนไม้รั้วคอนกรีตของผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย

ผู้ฟ้องคดีจึงได้มีหนังสือ ลว.31 ต.ค. 2559 ร้องเรียนไปยังผู้ถูกฟ้องคดีในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ดำเนินการตรวจสอบกรณีดังกล่าว และใช้อำนาจตามกฎหมายสั่งการให้ บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย อโศก จำกัด ระงับการก่อสร้างและรื้อถอนอาคารโครงการดังกล่าวแต่ผู้ถูกฟ้องคดีเพิกเฉย เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหาย

Back to top button