บอร์ด FVC ไฟเขียว “ผู้ถือหุ้น” จองไอพีโอ KTMS อัตรา 73.7432 ต่อ 1

บอร์ด FVC ไฟเขียวผู้ถือหุ้นเดิม ใช้สิทธจองซื้อหุ้น IPO บริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ KTMS ในอัตรา 73.7432 หุ้น FVC ต่อ 1 หุ้น IPO กำหนด Record Date วันที่ 18 พ.ย.65 เตรียมพร้อมเข้าเทรด mai ปลายปีนี้


นายวิจิตร เตชะเกษม ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ FVC เปิดเผยว่า หลังจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้นับหนึ่งไฟลิ่งของบริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ KTMS เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) จำนวน 76.64 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นสัดส่วนไม่เกิน 25.55% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด และคาดว่าจะนำเสนอขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ได้ช่วงปลายปี 65

ล่าสุดที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้ผู้ถือหุ้น FVC สามารถใช้สิทธิจองซื้อหุ้น KTMS ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ FVC ได้ในอัตรา 73.7432 หุ้นสามัญของ FVC ต่อ 1 หุ้นสามัญของ KTMS และกำหนดวันปิดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้น (Record Date) ในวันที่ 18 พ.ย.65

ทั้งนี้ KTMS มีแผนจะนำเงินที่ได้จาการระดมทุนขายหุ้น IPO ในครั้งนี้ไปใช้ลงทุนในสถานพยาบาลฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ลงทุนในโรงงานผลิตน้ำยาไตเทียม และศูนย์บริการวิศวกรรม ซึ่งปัจจัยหลักในการระดมทุนครั้งนี้เพื่อต่อยอดในการช่วยเหลือผู้ป่วยไตเทียม ให้สามารถเข้าถึงจุดรับบริการในการฟอกเลือดได้ครอบคลุมและทั่วถึงมากยิ่งขึ้น

Back to top button