“ดาโอ” ไม่ปฏิเสธ! แย้มทุนใหม่ “เกาหลีใต้” เล็งซื้อหุ้น 3-4 ราย

กลุ่มธุรกิจการเงิน ดาโอ (ประเทศไทย) ไม่ปฏิเสธทุนใหม่ “เกาหลีใต้” เล็งเข้าซื้อหุ้น แย้มอยู่ระหว่างเจรจา 3-4 ราย ที่มีส่วนของทุนมากกว่า 200,000 ล้านบาทขึ้นไป


ดร.วิน อุดมรัชตวนิชย์ ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มธุรกิจการเงิน ดาโอ (ประเทศไทย) เปิดเผยว่า ตามที่สำนักข่าว Bloomberg และข่าวหุ้น ได้นำเสนอข่าวว่า DAOL Investment & Securities ประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ บริษัท ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ กลุ่มธุรกิจการเงิน ดาโอ (ประเทศไทย) จะทำการขายกิจการในประเทศไทยนั้นบริษัทขอขี้แจงว่าไม่เป็นความจริง

แต่อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่ช่วงกลางไตรมาส 3/65 ที่ผ่านมา มีสถาบันการเงินชั้นนำในเกาหลีใต้ 3-4 บริษัท ที่มีฐานเงินทุนแข็งแกร่ง และมีศักยภาพสูง ซึ่งแต่ละรายมีส่วนของทุนมากกว่า 200,000 ล้านบาทขึ้นไป แสดงความสนใจที่จะทำธุรกิจตลาดทุนในไทย เนื่องจากมองว่าเป็นตลาดที่มีศักยภาพสูง และแสดงความสนใจจะเข้าซื้อ กลุ่มธุรกิจการเงิน ดาโอ (ประเทศไทย) ผ่านทาง บริษัทแม่ DAOL Investment & Securities ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการเจรจาตกลงกัน ซึ่งหากมีข้อตกลงที่ชัดเจนแล้ว ทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบอีกครั้ง

ทั้งนี้ ขั้นตอนต่างๆ ในประเทศเกาหลีใต้ จะไม่กระทบกับความมั่นคงของบริษัท และการประกอบธุรกิจแต่อย่างใด อีกทั้งฐานะทางการเงินของกลุ่มธุรกิจการเงิน ดาโอ (ประเทศไทย) และบริษัทในเครือ ยังคงมีความแข็งแกร่ง และบริษัทยังคงได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากบริษัทแม่ คือ DAOL Investment & Securities ประเทศเกาหลีใต้ตลอดมา

อนึ่ง บล.ดาโอ (ประเทศไทย) มีนักลงทุนสัญชาติเกาหลีถือหุ้นในสัดส่วน 70% ส่วนที่เหลืออีก 30% เป็นนักลงทุนสัญชาติไทย

Back to top button