จับตา TEAMG บวกคึก! หลังคว้างานใหม่ 9 โครงการ มูลค่า 472 ล้านบาท

จับตา TEAMG บวกคึก! หลังคว้างานใหม่ภาครัฐ 9 โครงการ ช่วงส.ค.-ต.ค.65 รวมมูลค่า 472 ล้านบาท


บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ TEAMG เปิดเผยว่า บริษัทแจ้งได้ลงนามสัญญาโครงการใหม่ที่สำคัญในเดือนสิงหาคม–เดือนตุลาคม65 จำนวน 9 โครงการ มูลค่ารวม 472 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยมีรายละเอียดดังนี้

  1. สัญญาจ้างควบคุมงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างทางรถไฟ สายเด่นชัย-เชียงราย-เชียง ของการรถไฟแห่งประเทศไทย โดยบริษัท

2.สัญญาจ้างควบคุมงานก่อสร้างพร้อมบริหารโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน ถนนอรุณอัมรินทร์ฯ บรมราชชนนีและ พรานนก ของการไฟฟ้านครหลวง โดยบริษัท และบริษัท เอทีทีคอนซัลแตนท์ จำกัด (บริษัทย่อยของบริษัท) กับการไฟฟ้านครหลวง

3.สัญญาจ้างควบคุมงานก่อสร้างพร้อมบริหารโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน ส่วนต่อขยายตามแนวรถไฟฟ้าสายสีม่วง ถนนกรุงเทพ-นนทบุรีและถนนติวานนท์ของการไฟฟ้านครหลวง โดยบริษัท และ บริษัทเอทีทีคอนซัลแตนท์ จำกัด (บริษัทย่อยของบริษัท)

4.สัญญาจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดตั้งและร่วมทุนในบริษัทในเครือ และให้คำปรึกษาในการบริหารจัดการหลังการจัดตั้งและร่วมทุนเพื่อดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องของการประปานครหลวง โดยบริษัท

5.สัญญาจ้างออกแบบอาคารศูนย์บริการสุขภาพนานาชาติโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ของ กรมแพทย์ทหารเรือ กองทัพเรือ โดยบริษัท และ บริษัท ทีม เอสคิว จำกัด (บริษัทย่อยของบริษัท)

6.สัญญาจ้างจัดหาและติดตั้งเครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อน เขื่อนลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา ของกรมชลประทาน โดยบริษัท วิศวกรรมธรณีและฐานราก จำกัด (บริษัทย่อยของบริษัท)

7.สัญญาจ้างจัดหาและติดตั้งเครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อน เขื่อนห้วยตาจูจังหวัดศรีสะเกษ ของกรมชลประทาน โดยบริษัท วิศวกรรมธรณีและฐานราก จำกัด (บริษัทย่อยของบริษัท)

8.สัญญาจ้างจัดหาและติดตั้งเครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อน เขื่อนมูลบน จังหวัดนครราชสีมา ของกรมชลประทาน โดยบริษัท วิศวกรรมธรณี และฐานราก จำกัด (บริษัทย่อยของบริษัท)

9.สัญญาจ้างจัดหาและติดตั้งเครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อน เขื่อนล านางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ของกรมชลประทาน โดยบริษัทวิศวกรรมธรณี และฐานราก จำกัด (บริษัทย่อยของบริษัท)

ทั้งนี้ การได้มาซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติและเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไปที่บริษัทได้อนุมัติไว้แล้ว

ขณะที่ราคาหุ้น TEAMG ปิดวานนี้อยู่ที่ระดับ 16.50 บาท ลบ 0.10 บาท หรือลดลง 0.60 บาท ด้วยมูลค่าซื้อขาย 18.08 ล้านบาท

Back to top button