“ก.ล.ต.” เดดไลน์ “เอเชีย เวลท์” ส่งแผนแก้ไข “NC” 13 ธ.ค.นี้

“ก.ล.ต.” สั่ง “บล.เอเชีย เวลท์” ส่งแผนแก้ไข NC ภายใน 13 ธ.ค.นี้ เพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป แต่หากไม่ทันกำหนดต้องยืดแผนอีก 90 วัน ขณะที่ลูกค้ายังสามารถโอนทรัพย์สินได้ในช่วงแก้ไขแผน


สืบเนื่องจากกรณี บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด นำเงินของลูกค้าไปชำระเป็นค่าซื้อหลักทรัพย์กับสำนักหักบัญชี โดยลูกค้าไม่ได้ยินยอมจำนวน 157.99 ล้านบาท จนเป็นเหตุให้ ก.ล.ต. สั่งให้บริษัทหยุดประกอบกิจการพร้อมสั่งให้คืนเงินลูกค้าภายในวันที่ 20 พ.ย.65 แต่บริษัทไม่สามารถชำระเงินให้ลูกค้าได้ตามกำหนด

อีกทั้งบล.เอเชีย เวลท์ ไม่สามารถดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (Net Capital: NC) ได้ตามที่กฎหมายกำหนด โดยมีเงินกองทุนต่ำกว่า 0 ติดต่อกันเกิน 5 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ 14 พ.ย.65 จึงถูกระงับการดำเนินธุรกิจทุกประเภทจนกว่าจะสามารถดำรงเงินกองทุนได้

ล่าสุดวันนี้ (22พ.ย.65) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) แถลงข่าวถึงกรณีดังกล่าว โดยสั่งให้บล.เอเชีย เวลท์ เสนอแผนแก้ไข NC ภายใน 13 ธ.ค. นี้ และให้บริษัทดำเนินการแก้ไขแผนเพื่อให้บริษัทมีสภาพคล่องกลับมาให้บริการลูกค้าได้ตามปกติ ภายในระยะเวลา 90 วัน หรือ 13 ก.พ.66

โดยระหว่างบริษัทดำเนินการแก้ไขแผน NC นั้น บล.เอเชีย เวลท์สามารถให้ลูกค้าโอนทรัพย์สินไปยังโบรกเกอร์อื่นเพื่อให้สามารถซื้อขายหลักทรัพย์ได้ตามปกติภายใน 10 วัน หากเลยกำหนดให้ทางบล.เอเชีย เวลท์ ไปดำเนินการติดต่อลูกค้าเพื่อให้ทำการโอนย้ายทรัพยสินให้เสร็จสิ้น

ส่วนกรณีที่บล.เอเชีย เวลท์ นำเงินของลูกค้าไปชำระเป็นค่าซื้อหลักทรัพย์กับสำนักหักบัญชี โดยลูกค้าไม่ได้ยินยอมจำนวน 157.99 ล้านบาท จนถึงล่าสุดยังไม่พบความเสียหายเพิ่มเติม

สำหรับแนวทางในการแก้ไข NC ให้เกินเกณฑ์บริษัทสามารถทำได้หลายแนวทาง ทั้งการเพิ่มทุน การออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิ เป็นต้น อย่างไรก็ตามปัจจุบันบล.เอเชีย เวลท์ มีลูกค้า 5,300 ราย มีเงินสดลูกค้าฝากในบัญชีรวมกว่า 300 ล้านบาท

ส่วนกรณีผู้บริหาร และบริษัทหลักทรัพย์บล.เอเชีย เวลท์ จะยังมีความน่าเชื่อในการดำเนินธุรกิจหรือไม่ทาง ทาง ก.ล.ต. ยังต้องพิจารณาหลายองค์ประกอบว่ายังเข้าเกณฑ์การดำเนินธุรกิจหลักทรัพย์หรือไม่

Back to top button