SABUY ยัน! พันธมิตร TKS เหนียวแน่น ส่งซิกเข้าถือหุ้น AIT เพิ่มเป็น 24.9%

SABUY ยืนยันสัมพันธ์ TKS แน่นปึ้ก หลังแลกหุ้น AIT-SABUY ผ่าน Big Lot กับ 1 ในผู้ถือหุ้นใหญ่ SABUY พร้อมกลุ่มสบายเล็งเข้าถือหุ้น AIT เพิ่มเป็น 24.9% หลังถือรวมแล้ว 21.3%


นายชูเกียรติ รุจนพรพจี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ SABUY เปิดเผยว่าทางสบาย กับบริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ TKS ยังเป็นพันธมิตรธุรกิจที่เหนียวแน่น และมีความร่วมมือทางธุรกิจ การลงทุนด้านเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง

โดยล่าสุดนางสาวภรัณยา รุจนพรพจี หนึ่งในกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ของ SABUY จะซื้อหุ้น SABUY จำนวน 8 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 12.20 บาท  คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 97.60 ล้านบาท พร้อมใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นครั้งที่ 2 ของ SABUY หรือ SABUY W-2 จำนวน 25.35 ล้านหน่วย ในราคาหน่วยละ 6.05 บาท รวมทั้งหมดมูลค่า 250.97 ล้านบาทจาก TKS และคุณภรัณยา รุจนพรพจีจะขายหุ้น บริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ AIT จำนวน 19.20 ล้านหุ้น หรือ 1.44% ในราคา 6.70 บาท และขายใบสำคัญแสดงสิทธิจะซื้อหุ้นครั้งที่ 2 ของ AIT หรือ AIT-W2 จำนวน 28.97 ล้านหุ้น ที่ราคา 4.22 บาท รวมทั้งหมดมูลค่า 250.89 ล้านบาท ให้แก่ TKS

ทั้งนี้ หลังจากทำธุรกรรมสมบูรณ์แล้ว TKS จะถือหุ้น SABUY ในสัดส่วนไม่เกิน 5.16% และถือใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นครั้งที่ 2 ของ SABUY หรือ SABUY-W2 จำนวน 8.65 ล้านหน่วย โดย TKS และ SABUY จะร่วมกันถือหุ้นใน AIT ซึ่งเป็น 1 ในผู้นำด้านการให้บริการด้านเทคโนโลยีของไทย โดยกลุ่ม SABUY ตั้งเป้าจะเข้าถือหุ้น AIT เพิ่มจากปัจจุบัน 21.3% เป็น 24.9% ในอนาคตอันใกล้นี้ เนื่องจาก AIT เป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีของไทย ที่มีประสบการณ์ในธุรกิจมายาวนานและมีการเติบโตสูงอย่างต่อเนื่อง และสามารถสร้าง Synergy ระหว่าง SABUY, TKS และ AIT เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้ SABUY Eco System

 

SABUY, หุ้น SABUY, สบาย เทคโนโลยี , ที.เค.เอส. เทคโนโลยี, TKS, หุ้น TKS, แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี,  AIT

Back to top button