“บิทคับ-ผู้บริหาร” ยอมจ่าย 24 ลบ. ฐานปั่น “คริปโต”

“บิทคับ-อนุรักษ์-สกลกรย์” ยอมจ่ายค่าปรับ “ก.ล.ต.” จำนวน 24 ล้าน ปมสร้างปริมาณเทียม


สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า ตามที่ได้ดำเนินคดีด้วยมาตรการลงโทษทางแพ่งกับผู้กระทำความผิด 3 ราย ได้แก่ (1) บริษัท บิทคับ (2) นายอนุรักษ์ เชื้อชัย และ (3) นายสกลกรย์ สระกวี กรณีสร้างปริมาณเทียมสินทรัพย์ดิจิทัลในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล Bitkub (ศูนย์ซื้อขาย Bitkub)

โดยให้ผู้กระทำผิดชำระเงินรวม 24,161,292 บาท กำหนดระยะเวลาห้ามซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลหรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสินทรัพย์ดิจิทัล และกำหนดระยะเวลาห้ามเป็นกรรมการหรือผู้บริหารนั้น

บริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด ตกลงยินยอมปฏิบัติตามมาตรการลงโทษทางแพ่งตามที่คณะกรรมการพิจารณามาตรการลงโทษทางแพ่งกำหนด ดังนี้

– ชำระค่าปรับทางแพ่ง 8,000,000.00 บาท

– ชดใช้ค่าใช้จ่ายของสำนักงานในการตรวจสอบ 53,764.00 บาท

โดย นายอนุรักษ์ เชื้อชัย ตกลงยินยอมปฏิบัติตามมาตรการลงโทษทางแพ่งตามที่คณะกรรมการพิจารณามาตรการลงโทษทางแพ่งกำหนด ดังนี้

– ชำระค่าปรับทางแพ่ง 8,000,000.00 บาท

– ห้ามซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลหรือเข้าผูกพันตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัล ตั้งแต่วันที่ 22/11/2565 ถึงวันที่ 21/05/2566

– ห้ามเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ตั้งแต่วันที่ 22/11/2565 ถึงวันที่ 21/11/2566

– ชดใช้ค่าใช้จ่ายของสำนักงานในการตรวจสอบ 53,764.00 บาท

นายสกลกรย์ สระกวี ตกลงยินยอมปฏิบัติตามมาตรการลงโทษทางแพ่งตามที่คณะกรรมการพิจารณามาตรการลงโทษทางแพ่งกำหนด ดังนี้

– ชำระค่าปรับทางแพ่ง 8,000,000.00 บาท

– ห้ามซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลหรือเข้าผูกพันตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัล ตั้งแต่วันที่ 22/11/2565 ถึงวันที่ 21/05/2566

– ห้ามเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ตั้งแต่วันที่ 22/11/2565 ถึงวันที่ 21/11/2566

– ชดใช้ค่าใช้จ่ายของสำนักงานในการตรวจสอบ 53,764.00 บาท

ทั้งนี้จากกรณีบริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด โดยนายสกลกรย์ ทำสัญญากับนายอนุรักษ์ เพื่อให้ทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) ดูแลสภาพคล่องในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล Bitkub (ศูนย์ซื้อขาย Bitkub) และสนับสนุนทางด้านการเงินให้นายอนุรักษ์กระทำการดังกล่าว ซึ่งในเดือนก.พ. 62 โดยนายอนุรักษ์ได้ทำการส่งคำสั่งจับคู่ซื้อขายเหรียญคริปโทเคอร์เรนซี BTC BCH ETH และ XRP ระหว่างกันเองในศูนย์ซื้อขาย Bitkub อันเป็นการทำให้บุคคลทั่วไปเข้าใจผิดเกี่ยวกับปริมาณการซื้อหรือขายสินทรัพย์ดิจิทัล และบริษัทบิทคับ

โดย นายสกลกรย์ ได้รับทราบเกี่ยวกับการกระทำของนายอนุรักษ์ โดยไม่ได้มีการทักท้วงแต่อย่างใดการกระทำความผิดของบริษัทบิทคับ ตามข้อกล่าวหา เกิดจากการสั่งการ หรือกระทำการหรือไม่สั่งการหรือไม่กระทำการอันเป็นหน้าที่ที่ต้องกระทำของนายสกลกรย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้มีอำนาจจัดการ ซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทบิทคับ การกระทำความผิดของบริษัทบิทคับ ตามข้อกล่าวหา เกิดจากการสั่งการ หรือกระทำการหรือไม่สั่งการหรือไม่กระทำการอันเป็นหน้าที่ที่ต้องกระทำของนายสกลกรย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้มีอำนาจจัดการ ซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทบิทคับ

Back to top button