EE จับมือ “Agrow Group” ผลิตกัญชา-กัญชงขั้นสูง คาดรายได้เฟสแรก 100 ลบ.

EE นำทีม “Cannabiz Way” เสริมทัพความแข็งแกร่ง จับมือกับ Agrow Group พัฒนาการปลูกกัญชา-กัญชงด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง คาดเฟสแรกสร้างรายได้ 100 ลบ.


บริษัท อีเทอเนิล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน) หรือ EE ร่วมกับบริษัทย่อยในเครืออย่าง บริษัท แคนนาบิซ เวย์ จำกัด (CW) ผนึกกำลังกับ บริษัท อะโกรว์แล็บ จำกัด (AgrowLab) และ บริษัท อโกรว์พลัส จำกัด (AgrowPlus) พัฒนาการปลูกกัญชา-กัญชงในโรงเรือนที่ Cannabiz way Valley อ.วิหารแดง จ.สระบุรี ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงผ่านการทำเกษตรแบบแม่นยำ (Precision Farming) ที่ให้ผลผลิตได้คุณภาพตามมาตรฐานการใช้งานทางการแพทย์และอุตสาหกรรมแปรรูปอื่นๆ โดยบริษัทฯ ประมาณการผลผลิตช่อดอกแห้งคุณภาพสูงถึง 5,000 กก.ต่อปี รวมมูลค่ากว่า 100 ล้านบาท

นายวรศักดิ์  เกรียงโกมล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร EE เปิดเผยว่า บริษัทฯ เล็งเห็นถึงแนวโน้มการเติบโตที่ดีสำหรับธุรกิจกัญชา-กัญชงในอนาคต สอดรับกับตลาดทั้งในและต่างประเทศ จึงเร่งผลักดันพัฒนาการผลิตกัญชา-กัญชงต้นน้ำให้มีศักยภาพมากขึ้น โดยร่วมมือเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับ Agrow Group มอบหมายให้ AgrowLab ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบระบบปลูกและเทคโนโลยีทางการเกษตรครบวงจรเป็นผู้ออกแบบพัฒนาโรงเรือนโดยใช้เทคโนโลยีทางการเกษตรขั้นสูง อาทิ เทคโนโลยีการทำเกษตรแบบแม่นยำ (Precision Farming) สำหรับระบบน้ำและการให้ธาตุอาหารพืช เทคโนโลยี AIoT (AI + IoT) ในการควบคุมการปัจจัยแวดล้อมต่างๆ ภายในโรงเรือน เทคโนโลยีการตรวจสอบและติดตาม (Monitoring & Tracking System) ในการตรวจสอบและติดตามผลผลิตภายในโรงเรือนใน เป็นต้น

รวมถึงได้รับเกียรติจากคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นที่ปรึกษาโครงการ เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพและผ่านเกณฑ์มาตรฐานการผลิตยา (Medical Grade) และเกรดอาหาร (Food Grade) สำหรับการแปรรูปในอุตสาหกรรมต่างๆ นอกจากนี้ ยังมี AgrowPlus ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาธุรกิจการเกษตรครบวงจรในรูปแบบ B2B และ B2C มาช่วยดำเนินการต่อยอดด้านการตลาดและด้านธุรกิจของโครงการนี้อีกด้วย

โดยบริษัทฯ มองเห็นโอกาสเติบโตของธุรกิจ เพราะตลาดกัญชา-กัญชงในประเทศไทยมีแนวโน้มความต้องการเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมอาหาร เวชภัณฑ์สำหรับแพทย์ทางเลือก และเครื่องสำอาง โดยบริษัทคาดว่าความร่วมมือกันในครั้งนี้จะสามารถเพาะปลูกกัญชงได้ประมาณ 16,000 ต้น ภายในระยะเวลา 1 ปีและสามารถแปรรูปเป็นช่อดอกแห้งเพื่อจัดจำหน่ายไปยังอุตสาหกรรมได้ถึง 5,000 กิโลกรัม สำหรับเฟสแรกคาดว่าจะสามารถสร้างรายได้ให้กับบริษัทฯ และบริษัทย่อยในเครือได้ประมาณ 100 ล้านบาท พร้อมรับรู้รายได้ในปี 2566

สำหรับการร่วมมือกันในครั้งนี้ Agrow Group มีความพร้อมในการเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยผลักดันให้ EE มุ่งสู่เป้าหมายในการยกระดับธุรกิจให้ก้าวขึ้นสู่ธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ (NewS-Curve) ตามแผนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจของประเทศไทย ถือเป็นการพัฒนาอีกขั้นของทั้งสองบริษัท สามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม และ ต่อยอดธุรกิจให้กับบริษัทฯ ในการดำเนินธุรกิจด้านกัญชา-กัญชงได้อย่างยั่งยืน

Back to top button