SC ยัน! ขายบ้านคนไทยเท่านั้น ไร้เอี่ยว “กลุ่มทุนจีนสีเทา” กว้านซื้อ

SC แจง “กลุ่มทุนจีนสีเทา” กว้านซื้อบ้านโครงการใหญ่ กว่า 50 หลัง ยันโปร่งใสขายให้แค่คนไทยเท่านั้น


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีกลุ่มทุนจีนสีเทากว้านซื้อหมู่บ้านโครงการใหญ่ เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตรวจพบว่าการครอบครองบ้านหรูของกลุ่มทุนจีน ซื้อในนามของบริษัทแห่งหนึ่ง

ล่าสุดวันนี้ (4 ธ.ค.65) นายสมบูรณ์ คุปติมนัส เลขานุการบริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SC ออกเอกสารชี้แจง ระบุว่า SC ตามที่มีการเสนอข่าวของสื่อมวลชนเรื่องกลุ่มทุนจีนสีเทากว้านซื้อบ้านในโครงการของบริษัทนั้น บริษัทใคร่ขอเรียนข้อเท็จจริงว่า 1.บริษัทประกอบธุรกิจด้วยความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี โดยยึดหลักไม่กระทำผิดกฎหมาย บ้านทุกหลังในทุกโครงการ ขายให้เฉพาะคนไทยและนิติบุคคลไทยเท่านั้น

2.ในการซื้อขายบ้านพร้อมที่ดิน บริษัทกำหนดให้ผู้ซื้อจะต้องชำระเงินผ่านธนาคารเท่านั้น และ 3.ผู้ถือหุ้นบริษัทไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องใดๆ กับการซื้อขายบ้านของบริษัทในทุกกรณี จึงเรียนมาเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง

Back to top button