ธอส. ขึ้น “ดอกเบี้ย” ฝากประจำ สูงสุด 0.50% มีผลศุกร์นี้!

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ประกาศขึ้นดอกเบี้ยเงินฝากประจำ และใบรับเงินฝากประจำ ประเภท 2 ปี, 3 ปี และ 5 ปี ที่ 0.10 - 0.50% ต่อปี มีผลศุกร์นี้!


นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติในการประชุมเมื่อวันที่ 30 พ.ย. 65 ให้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% ต่อปี จาก 1% ต่อปี เป็น 1.25% ต่อปีเพื่อสอดคล้องกับทิศทางการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและแนวโน้มเงินเฟ้อนั้น ทำให้ในวันนี้ (7 ธ.ค. 65) ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสินทรัพย์ หนี้สิน และการเงิน (ALCO) ของ ธอส. มีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ และใบรับเงินฝากประจำ ประเภท 2 ปี, 3 ปี และ 5 ปี ที่ 0.10 – 0.50% ต่อปี เพื่อให้ประชาชนที่ต้องการเก็บออมเงินได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น ครอบคลุมกลุ่มลูกค้าเงินฝากที่ได้รับประโยชน์ทั้งบุคคลธรรมดา คณะบุคคล ห้างหุ้นส่วนสามัญ และนิติบุคคล เป็นต้น โดยให้มีผลตั้งแต่วันศุกร์ที่ 9 ธ.ค.นี้

อย่างไรก็ดี ธอส. จะยังคงตรึงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภท ไว้ในระดับปัจจุบันต่อไปถึงช่วงสิ้นเดือนม.ค.ปีหน้า เพื่อบรรเทาค่าใช้จ่ายเงินงวดให้กับลูกค้าในระดับเดิมต่อไป

Back to top button