อย.วอนสภาฯไฟเขียว “พ.ร.บ.กัญชา” หากถอยกลับอาจกระทบ “ธุรกิจสายเขียว”

เลขาฯอย. ย้ำไร้วาระถก “กัญชาเป็นยาเสพติด” ชี้หากถอยกลับจะทำผลิตภัณฑ์หลายตัวจะออกไม่ได้ ทั้งที่มีคุณภาพ-มาตรฐาน พร้อมเรียกร้องสภาฯผ่านร่างกฎหมาย เพื่อมีแนวทางชัดเจนในการนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์


นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา  หรือ อย.  ชี้แจงกรณีประชุมสภามีการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง พ.ศ…. ซึ่งกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.บ.กัญชา กัญชง ยอมตัดมาตรา 3 ออกทั้งหมด ทำให้มีการตีความว่ากัญชาจะมีสถานะกลับไปเป็นยาเสพติด ว่า ในฐานะกรรมาธิการ ในที่ประชุมสภาฯ มีการพิจารณาถึงมาตรา 3 ซึ่งระบุว่า เรื่องของกัญชา กัญชง และสารสกัด ตามกฎหมายนี้ไม่ถือเป็นยาเสพติด และตามประมวลกฎหมายยาเสพติดซึ่งประธาน กมธ.ฯ เรียกประชุม และเห็นว่าไม่ต้องเขียนก็ได้ และมีมติให้ตัดออก ถ้าถามว่าตอนนี้กัญชายังเป็นยาเสพติดหรือไม่ คงไม่ได้ดูตามกฎหมายนี้ และมาตรา 3 ไม่กระทบกับมาตราอื่นๆ ในร่างพ.ร.บ.กัญชาฯ

นพ.ไพศาล ยืนยันว่า ณ ปัจจุบันนี้ กัญชา ไม่ถือเป็นยาเสพติด ซึ่งตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ระบุชื่อยาเสพติดประเภท 5 ไว้อย่างชัดเจน และไม่มีชื่อของกัญชาอยู่ ตั้งแต่ยอด ช่อดอก ใบ ลำต้น กิ่งก้าน จนถึงรากไม่มีส่วนไหนเป็นยาเสพติดเลย มีเพียงสารสกัด THC เกิน 0.2 % ดังนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกัน

ทั้งนี้ ถ้าจะให้กัญชาเป็นยาเสพติด ต้องมีการพิจารณาเห็นชอบและเสนอโดยคณะอนุกรรมการยาเสพติดให้โทษ ของ อย. ต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด หรือ ป.ป.ส. แล้วให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขลงนาม

ส่วนกระแสข่าวที่มีความพยายามผลักดันให้กระทรวงสาธารณสุขชงให้ ป.ป.ส. พิจารณาให้กัญชากลับไปเป็นยาเสพติดอีกครั้งนั้น นพ.ไพศาล ระบุว่า ยังไม่ทราบ และไม่สามารถยืนยัน การทำงานตรงนี้คือทำตามกฎหมาย และจุดประสงค์ที่อยากได้คือ ร่าง พ.ร.บ.กัญชาฯ ฉบับนี้ เพราะทุกอย่างในเรื่องของการควบคุม การใช้ประโยชน์ได้ของกัญชา กัญชง ซึ่งที่สังคมห่วงใยเรื่องเด็ก เยาวชน สตรีมีครรภ์ สตรีให้นมบุตร ตลอดจนสถานที่ใช้ วิธีการใช้ ทำอะไรได้บ้าง ล้วนอยู่ในกฎหมายนี้ ผู้ปฏิบัติงานจะเห็นทิศทางชัดเจน ตอนนี้กระทรวงสาธารณสุขมีกฎหมายหลายฉบับที่ดูแลอยู่ แต่ยังเน้นว่าอยากให้มีพ.ร.บ.ออกมา การที่พ.ร.บ.ออกช้า เรื่องผลิตภัณฑ์ต่างๆก็ยังมีกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกำกับอยู่

สำหรับในการประชุมของคณะกรรมการยาเสพติด อย. มีวาระการพิจารณากัญชากลับมาเป็นยาเสพติดหรือไม่ นพ.ไพศาล กล่าวว่า ไม่มี คณะกรรมการควบคุมที่มีปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธาน ตนเป็นเลขาฯอยู่ก็ไม่มีวาระนี้ เมื่อถามย้ำว่ากังวลหรือไม่ว่า ถ้าร่างพ.ร.บ.กัญชา ยังไม่ออก แต่ในเชิงนโยบายมีการปรับเปลี่ยนกัญชาอีก นพ.ไพศาลกล่าวว่าไม่กังวล แต่มีประเด็นคือ ถ้ากลับไปเป็นยาเสพติดแล้ว ผลิตภัณฑ์สุขภาพบางอย่างจะออกไม่ได้เลย ไม่ว่าจะเป็นอาหาร เครื่องสำอาง

ทั้งนี้ปัจจุบัน อย.มีการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์สุขภาพจากกัญชากว่า 2,200 รายการ เรื่องพวกนี้มีคุณภาพ มาตรฐาน และความปลอดภัย เรื่องกัญชา กัญชงซึ่งใช้ได้ทุกส่วนในการทำผลิตภัณฑ์สุขภาพ

Back to top button