PCC คว้างานปรับปรุงสถานีไฟฟ้า “อ่าวไผ่ 2” รับเงินกว่า 281 ล้าน

PCC ชนะประมูลงาน “กฟภ.” ปรับปรุงสถานีไฟฟ้า "อ่าวไผ่ 2” รับเงิน 281.50 ลบ. ส่งมอบงานใน 540 วัน


บริษัท พรีไซซ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ PCC ระบุว่า บริษัท พรีไซซชิสเท็ม แอนด์ โปรเจ็ค จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้น ร้อยละ 99.98% ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้าอ่าวไผ่ 2 (ปรับปรุงสถานีเดิม) ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 2 แผนที่ 2 จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2565 มูลค่าโครงการ 281,499,880 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ซึ่งโครงการดังกล่าวมีระยะเวลาส่งมอบงาน 540 วัน นับจากวันที่ลงนามในสัญญาและส่งมอบพื้นที่

Back to top button