“พ.ร.บ.กัญชา” ไม่คืบ จ่อแค่มาตรา 7/4 เหตุสภาล่มอีก! รอลงมติครั้งใหม่

“พ.ร.บ.กัญชา” ไม่คืบ จ่อแค่มาตรา 7/4 เหตุสภาล่มอีก ฟากประธานสั่งเลื่อนการลงมติไปครั้งหน้า


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (21 ธ.ค. 65) จากที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ในการพิจารณาร่างพ.ร.บ. กัญชา กัญชง พ.ศ….วาระสอง ในช่วงที่นายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาฯ คนที่สอง ทำหน้าที่ประธานได้สั่งปิดการประชุม หลังจากรอองค์ประชุมเพื่อลงมติในมาตรา 7/4 ว่าด้วยเรื่อง “การกำหนดให้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) มีหน้าที่ส่งเสริมการปลูก พัฒนาสายพันธุ์ และให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ” แต่ปรากฎว่า มีสมาชิกแสดงตน 214 คน ซึ่งไม่ครบองค์ประชุมที่ต้องมีอย่างน้อย 220 คน ทำให้ประธานสั่งเลื่อนการลงมติไปครั้งหน้า

สำหรับในระหว่างการอภิปรายนายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย ส.ส.ตรัง พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) ระบุว่า การตรากฎหมายในมาตรานี้ขัดต่อหลักการ เพราะ อย.ควรเป็นหน่วยงานที่คุ้มครองดูแลผู้บริโภค ซึ่งย้อนแย้งกับความเป็นจริง เพราะ อย.มีหน้าที่ควบคุมดูแลผลิตภัณฑ์อาหารและยา

ด้าน นพ.บัญญัติ เจตนจันทร์ ส.ส.ระยอง ปชป. กล่าวว่า การเพิ่มมาตรานี้ไม่สอดคล้องกับบทบาทของ อย.ซึ่งซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่น เช่น การส่งเสริมการปลูกเป็นหน้าที่ของกระทรวงเกษตรฯ การพัฒนาสายพันธุ์น่าจะเป็นหน้าที่ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และการให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการน่าจะเป็นหน้าที่ของกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งเป็นภารกิจใหม่เกินกำลังของ อย.และทำให้เกิดปัญหาเรื่องประโยชน์ทับซ้อน

Back to top button