GULF รับโอนหุ้น THCOM ศุกร์นี้ จ่อรับปันผลพิเศษ “อินทัช” 1,800 ล้านบาท

ผู้ถือหุ้น INTUCH โหวตท้วมท้น 94.78% ไฟเขียวขายหุ้น THCOM สัดส่วน 41.13% มูลค่ากว่า 4,473 ล้านบาทให้ GULF จับตาชำระค่าเงิน-รับโอนหุ้นศุกร์นี้ (30 ธ.ค.65) ฟาก “กัลฟ์” เตรียมรับเงินปันผล 1,800 ล้านบาท หลังบอร์ด ”อินทัช” ไฟเขียวปันผลพิเศษ 1.40 บาท กำหนดจ่ายเงิน 27 ม.ค.66


วันนี้ (28 ธ.ค.65) เวลา 10:00 น.ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของ บริษัท อินทัช โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ INTUCH มีการพิจารณาวาระสำคัญเรื่องการอนุมัติการจำหน่ายหุ้นใน บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) หรือ THCOM ให้กับกลุ่ม บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF ที่ถือเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน และการมอบอำนาจการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจำหน่ายหุ้นดังกล่าว

โดยที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้ INTUCH จำหน่ายหุ้นทั้งหมดใน THCOM จำนวน 450,870,934 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 41.13% ราคาหุ้นละ 9.92 บาท คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 4,472.64 ล้านบาทให้กับบริษัท กัลฟ์ เวนเชอร์ส จำกัด (กลุ่มบริษัท GULF)ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยมากถึง 1,107,163,770 เสียง คิดเป็น 94.78% ขณะที่คะแนนเสียงไม่เห็นด้วยเพียง 61,043,044 เสียง คิดเป็น 5.22% ของจำนวนผู้มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังจากผู้ถือหุ้น INTUCH มีมติอนุมัติขายหุ้น THCOM ให้กับกลุ่มบริษัท GULF แล้วนั้น ทาง GULF มีกำหนดการชำระเงินและรับโอนหุ้น THCOM ทั้งจำนวนในวันศุกร์นี้(30 ธ.ค.65)

อย่างไรก็ดีช่วงบ่ายวันนี้คณะกรรมการ INTUCH มีมติการจ่ายเงินปันผลพิเศษจากกำไรสะสม(ณ สิ้น 30 ก.ย.65 มีกำไรสะสม 20,072 ล้านบาท) อัตราการจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 1.40 บาท กำหนดวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) 10 ม.ค. 66 และจ่ายเงินปันผลวันที่ 27 ม.ค.66

จากการประกาศจ่ายพิเศษดังกล่าว ทำให้ GULF จะได้รับเงินปันผลจาก INTUCH ครั้งนี้ประมาณ 1,848 ล้านบาท ตามสัดการถือหุ้นใน INTUCH จำนวน 1,320 ล้านหุ้น

Back to top button