เปิดสถิติอุบัติเหตุ “ปีใหม่ 66” 2 วันดับแล้ว 85 ศพ บาดเจ็บ 714 ราย

“กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย” เปิดสถิติอุบัติเหตุช่วงปีใหม่ปี 66 สะสม 2 วัน พบเกิดอุบัติเหตุ 715 ครั้ง เสียชีวิตแล้ว 85 ศพ บาดเจ็บ 714 ราย “สกลนคร” เกิดอุบัติเหตุสูงสุด 26 ครั้ง


ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566 โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวบรวมสถิติอุบัติเหตุทางถนน ประจำวันที่ 30 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นวันที่สองของการรณรงค์ “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” เกิดอุบัติเหตุ 366 ครั้ง ผู้บาดเจ็บ 363 คน ผู้เสียชีวิต 48 ราย

โดยสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ ขับรถเร็ว 35.52% และ ดื่มแล้วขับ 25.68% ส่วนยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ รถจักรยานยนต์ 78.98% ทั้งนี้ ส่วนใหญ่เกิดบนเส้นทางตรง  83.88% ถนนกรมทางหลวง 42.35% ถนนใน อบต.หรือหมู่บ้าน 34.15%

สำหรับ ช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ ช่วงเวลา 16:01 – 17:00 น. 8.20% ผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตสูงสุด อยู่ในช่วงอายุ 20 – 39 ปี 17.76%

โดยมีการจัดตั้งจุดตรวจหลัก 1,881 จุด มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 55,926 คน เรียกตรวจยานพาหนะ 404,179 คัน

และมีผู้ถูกดำเนินคดี รวม 67,381 ราย มีความผิดฐานไม่มีใบขับขี่ 19,831 ราย ไม่สวมหมวกนิรภัย 19,054 ราย

ขับรถเร็วเกินกำหนด 7,544 ราย ดื่มแล้วขับ 4,303 ราย จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ สกลนคร 18 ครั้ง

จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสูงสุด ได้แก่ นครศรีธรรมราช (18 คน) และจังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุด ได้แก่ ปทุมธานี 4 ราย

ทั้งนี้ สรุปอุบัติเหตุทางถนนสะสมในช่วง 2 วันของการรณรงค์ (29 – 30 ธ.ค.65) เกิดอุบัติเหตุรวม 715 ครั้ง ผู้บาดเจ็บรวม 714 คน ผู้เสียชีวิต รวม 85 ราย จังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิต (ตายเป็นศูนย์) มี 31 จังหวัด ส่วนจังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุดได้แก่ สกลนคร จำนวน 26 ครั้ง และมีผู้บาดเจ็บสะสมสูงสุด 29 คน ส่วนจังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุด ได้แก่ ปทุมธานี จำนวน 6 ราย

Back to top button