“หุ้นวางระบบไอที” ตีปีก! รัฐสั่งป้องกัน “เว็บหน่วยงานราชการ” หลังถูกแฮ็ก

"พล.อ.ประวิตร”  จัดการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งแก้ไขปราบเว็บพนันแฝงในเว็บราชการ หลังพบว่ามีการแพร่ระบามากขึ้น เน้นย้ำให้เร่งพัฒนาการปิดเว็บไซต์ คาดหุ้นวางระบบไอทีเตรียมรับอานิสงส์


วันที่ 5 ม.ค.65 พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ หรือ กมช. โดยที่ประชุมได้รับทราบ ศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ได้จัดทำคู่มือปฎิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ (Website Security Guideline) เพื่อใช้เป็นแนวทางการพัฒนาเว็บไซต์ ให้มีความมั่นคงปลอดภัย แก่หน่วยงานของรัฐเรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ที่ประชุมได้พิจารณาเห็นชอบกรอบแนวทางการดำเนินการสร้างความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ให้กับเว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐ สืบเนื่องจากที่ผ่านมา หน่วยงานภาครัฐถูกโจมตีด้วยการแฝงเว็บพนันออนไลน์ โดยอาศัยช่องโหว่จากการพัฒนาเว็บไซต์ และจุดอ่อนของระบบปฎิบัติการ รวมทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ที่ให้บริการฝากเว็บไซต์ เป็นจำนวนมาก ส่งผลเสียต่อความน่าเชื่อถือของหน่วยงานภาครัฐของไทย

ผลดังกล่าวทำให้รัฐบาลมีการกำหนดแนวทาง การดำเนินงานออกเป็น ระยะเร่งด่วน ระยะกลาง และระยะยาว พร้อมเห็นชอบรายงานเหตุการณ์ภัยคุกคาม ห้วง 1ต.ค.64-30 ก.ย.65 รวมทั้งสิ้น 551 เหตุการณ์ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการแฮ็กเว็บไซต์ จำนวน 367 เหตุการณ์ และจะมีการรายงานให้ ครม.ทราบ ต่อไป

รวมทั้งได้เห็นชอบรายงานประจำปี 65 ของสำนักงานคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) ซึ่งมีการพัฒนาไปมาก ทั้งด้านการขับเคลื่อนนโยบาย ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศ การเฝ้าระวัง การรับมือภัยคุกคาม ตลอดจนการสร้างความตระหนักรู้ ให้แก่ประชาชน โดยมีผลการประเมินร้อยละ 91.83 ซึ่งจัดอยู่ในระดับดีมาก

สำหรับการออกมาเอาจริงเอาจังของภาครัฐในครั้งนี้ได้ส่งผลบวกต่อหุ้นบางตัว อาจจะได้อานิสงส์ไปด้วยไม่ว่าจะเป็น บริษัท เอ็นฟอร์ซ ซีเคียว จำกัด (มหาชน) หรือ SECURE ดำเนินธุรกิจเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์โซลูชั่นด้านการรักษาความปลอดภัยทางเทคโนโลยีไซเบอร์ (Cybersecurity) ซึ่งก็พบว่าที่ผ่านมา SECURE ยังคงได้รับความไว้วางใจจากองค์กรชั้นนำต่างๆ ทั่วประเทศ ในการรักษาความปลอดภัยทางเทคโนโลยีไซเบอร์ อาทิ กลุ่มสถาบันการเงิน ซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรมธนาคาร หลักทรัพย์และประกันภัย

บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ DITTO เป็นผู้ให้บริการออกแบบและพัฒนาระบบบริหารจัดการเอกสารและข้อมูลแบบครบวงจร (Document & Data Management Solutions)  ซึ่ง DITTO เองเพิ่งจะได้รับงานกับภาครัฐมา 2 งานใหญ่ มูลค่า 208 ล้านบาท

บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) หรือ ITEL ซึ่งดำเนินธุรกิจธุรกิจให้บริการเช่าโครงข่ายใยแก้วนำแสง รวมถึงให้บริการออกแบบ ก่อสร้าง และรับเหมางานโครงการสายใยแก้วนำแสงและโครงการสื่อสัญญาณโทรคมนาคม และให้บริการเช่าพื้นที่ดาต้าเซ็นเตอร์

บริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน) หรือ BE8 เป็นที่ปรึกษาด้าน Digital Transformation ให้บริการแบบครบวงจรในด้านการบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) การวิเคราะห์ข้อมูลและเทคโนโลยีดิจิทัล และเป็นตัวแทนจำหน่ายซอฟต์แวร์ของบริษัทชั้นนำ เช่น Salesforce, Google, MuleSoft, และ Tableau

บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ BBIK ประกอบธุรกิจที่ปรึกษาด้านกลุยุทธ์ และการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี และธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง

บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน) หรือ SAMTEL ซึ่งดำเนินธุรกิจในเรื่องเครือข่ายการสื่อสารโทรคมนาคม ด้าน ICT  ธุรกิจแอปพลิเคชันประกอบธุรกิจ

Back to top button