บอร์ด KTB ตั้ง “จำเริญ โพธิยอด” นั่ง 3 เก้าอี้กรรมการ มีผลทันที

KTB ตั้ง “จำเริญ โพธิยอด” นั่งกรรมการธนาคาร-กรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง และกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม มีผล 11 ม.ค.66


ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KTB เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติเห็นชอบการแต่งตั้ง นายจำเริญ โพธิยอด ดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคาร แทน นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ที่ลาออก ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยได้ให้ความเห็นชอบแล้ว

นอกจากนี้ที่ประชุมได้แต่งตั้งนายจำเริญ โพธิยอด ดำรงตำแหน่งกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง และกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม โดยเริ่มมีผลตั้งแต่วันนี้ (11 ม.ค.66) เป็นต้นไป

Back to top button