กลุ่ม “กมลมงคลสุข” ตัดขาย TMC เฉียด 20% ยันไม่กระทบโครงสร้างธุรกิจ

TMC แจง 3 ผู้ถือหุ้นใหญ่จากกลุ่ม “กมลมงคลสุข” ตัดขายหุ้นอีก 19.76% ยันไม่กระทบโครงสร้างธุรกิจ ไม่เข้าข่ายทำเทนเดอร์ออฟเฟอร์


บริษัท ที.เอ็ม.ซี.อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) หรือ TMC ระบุว่า ตามที่ได้มีการซื้อขายหุ้นผ่านระบบการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์บนกระดานรายใหญ่ (Big Lot Board) จากวันที่ 6 – 13 มกราคม 2566 จำนวน 90,670,562 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 19.76 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ ซึ่งส่งผลให้โครงสร้างการถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ เปลี่ยนแปลงตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงหุ้นดังกล่าวข้างต้น ไม่มีผลกระทบต่อการบริหารงานและโครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ การทำรายการจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าวเป็นการทำรายการโดยผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มิได้เข้าเกณฑ์มาตรา 258 พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และมิได้เข้าเกณฑ์ในการทำ Tender Offer

ขณะที่ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 9 ธ.ค.65 มีรายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ว่า นางอรุณโรจน์ กมลมงคลสุข และนางสาวไพลิน กมลมงคลสุข ขายหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมดรวม 10.74% ให้กับนายณัฏฐ์พงษ์ ปัญจวรญาณ

Back to top button