บอร์ด ILINK ไฟเขียวขาย ITEL ให้ “ณัฐนัย” 3.9 ล้านหุ้น

บอร์ด ILINK ไฟเขียวขายหุ้น ITEL ให้ “ณัฐนัย อนันตรัมพร” จำนวน 3.9 ล้านหุ้น ในราคา 3.84 บ./หุ้น รับเงิน 14.98 ลบ.


บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ILINK ระบุว่า มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 18 ม.ค.66 ว่า ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ จำหน่ายหุ้นของบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) หรือ ITEL ที่บริษัทฯ ถืออยู่ 3,900,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.29 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ ITEL) ให้แก่  นายณัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ (สายงานกลยุทธ์ และสายงานโทรคมนาคม) ที่ราคาปิดตลาดวันที่ 18 ม.ค.66 ในราคาหุ้นละ 3.84 บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 14,976,000 บาท

Back to top button