GSC คว้างานวางระบบ “ERP” รฟท. มูลค่า 20 ลบ. ดันรายได้ปีนี้โตทะลุ 30%

GSC คว้างานวางระบบบริหารจัดการข้อมูลขององค์กร (ERP) รฟท. มูลค่า 20 ลบ. มั่นใจช่วยสนับสนุนธุรกิจในปี 66 โตแกร่ง ดันรายได้โตเกิน 30% ตามนัด


ดร.ปุณฑรีก์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ GSC เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญาการเข้ารับงานการวางระบบบริหารจัดการข้อมูลขององค์กร (ERP) ให้กับ บริษัท เอสอาร์ที แอสเสท จำกัด (SRTA) ซึ่งเป็นบริษัทดูแลจัดการสินทรัพย์ของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) โดยเป็นการจ้างพัฒนาระบบจัดซื้อจัดจ้างและระบบงานสารบรรณ มูลค่า 19,948,000 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ กำหนดเวลาแล้วเสร็จภายใน 180 วัน โดยจะทยอยรับรู้รายได้ตั้งแต่ไตรมาส 1/66

ทั้งนี้ในส่วนงาน ERP บริษัทฯ อยู่ระหว่างการเจรจาเข้ารับงานเพิ่มอีกหลายราย เป็นงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้งมีธุรกิจใหม่ให้บริการด้านการเงินจะช่วยสนับสนุนให้ GSC เติบโตอย่างแข็งแกร่งและมั่นคงในอนาคต

“ถือว่าเป็นการเปิดปี 66 ที่ดี กับธุรกิจใหม่อย่าง ERP การได้รับงานดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าบริษัทฯ มีศักยภาพ ความเชี่ยวชาญ เป็นที่ยอมรับ และช่วยสนับสนุนให้มูลค่างานในมือเพิ่มขึ้น อีกทางคือช่วยสร้างการเติบโต เพราะมีมาร์จิ้นสูงเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 15% รวมถึงต่อยอดธุรกิจเดิม ศูนย์บริการข้อมูล Outsource contact center ที่มีความแข็งแกร่งอยู่แล้วด้วย” ดร.ปุณฑรีก์ กล่าว

อย่างไรก็ดีมั่นใจแนวโน้มผลประกอบการในปีนี้จะเติบโตอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งจากธุรกิจศูนย์บริการข้อมูล Outsource contact center และธุรกิจติดตามทวงถามหนี้ ธุรกิจซอฟต์แวร์โรงแรม และร้านอาหาร เนื่องจากมีปริมาณงานเข้ามาเพิ่มอย่างต่อเนื่อง และอยู่ระหว่างการเจรจารับงานใหม่อีกหลายงาน ซึ่งจะช่วยผลักดันรายได้ในปีนี้เติบโตเกิน 30% ตามเป้าหมายที่วางไว้

Back to top button