ประกาศ! ห้ามส่งออก “ทราย” ทุกชนิด สงวนใช้ในประเทศเท่านั้น

ครม. ประกาศห้ามส่งออก “ทรายธรรมชาติ” ทุกชนิด สงวนไว้ใช้อุตสาหกรรมในประเทศเท่านั้น


นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้ทรายเป็นสินค้าที่ต้องห้ามในการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ เพื่อเป็นการสงวนทราย ซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญไว้ใช้กับอุตสาหกรรมในประเทศ

โดยกำหนดให้ทรายธรรมชาติทุกชนิด จะแต่งสีหรือไม่ก็ตาม ยกเว้นทรายที่มีโลหะปน ให้เป็นสินค้าห้ามส่งออก โดยไม่ได้กำหนดค่าซิลิกาออกไซต์ไว้ (จากเดิมที่กำหนดให้ทรายธรรมชาติทุกชนิดที่มีซิลิกาออกไซต์เกินกว่า 75% เป็นสินค้าห้ามส่งออก) ได้แก่

1.1 ทรายซิลิกา และทรายควอร์ตซ์ โดยทรายซิลิกาเป็นทรายที่ใช้ในอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ และพบมากบริเวณหาดทราย ชายทะเล ใช้สำหรับในงานอุตสาหกรรมแก้ว กระจก เซรามิก ส่วนทรายควอร์ตซ์เป็นทรายซิลิกาที่มีคุณภาพสูง ทนความร้อนได้สูง มีความแข็งแรงใช้ในงานอุตสาหกรรมทนไฟ กรองน้ำ ทำพื้นทนแรงกระแทกได้ดี ใช้ผสมกับเรซิ่น-อีพ็อกซี่ เพื่อเสริมความแข็งแรง

1.2 ทรายอื่นๆ

ทั้งนี้มีข้อยกเว้นการส่งออกทรายไปเป็นตัวอย่าง หรือศึกษาวิจัย หรือกรณีนำติดตัวออกไปเพื่อใช้เฉพาะตัว ในปริมาณไม่เกิน 2 กิโลกรัม หรือกรณียานพาหนะ นำออกไปเพื่อใช้ในยานพาหนะนั้นๆ ให้ปริมาณเป็นไปตามพันธกรณีระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง อาทิ เอาไว้ถ่วงสมดุลเรือ และการป้องกันอัคคีภัยในเรือ ตามอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยความปลอดภัยแห่งชีวิตในทะเล ค.ศ.1974

Back to top button