TKC โชว์กำไรปี 65 ทะลุ 240 ล้าน แจกปันผล 0.40 บ. รุกสมาร์ทโซลูชั่น ดันรายได้ปีนี้โต 20%

TKC เปิดงบปี 65 กำไรโต 20% แตะ 241 ล้านบาท พร้อมแจกปันผล 0.40 บ. และจ่ายปันผล 19 พ.ค.66 ตั้งเป้ารายได้ปีนี้โต 20% รุกเทคโนโลยีใหม่ ด้านสมาร์ทโซลูชัน “ไซเบอร์ซิเคียวริตี้-กรีนโซลูชัน” เจาะตลาดเมกะเทรนด์


นายสยาม เตียวตรานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด ( มหาชน ) หรือ TKC เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2565 มีรายได้รวม 2,459 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนอยู่ที่ 2,194 ล้านบาท ขณะที่กำไรสุทธิปี 2565 อยู่ที่  241 ล้านบาท เติบโต 20 % เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน โดยมีสัดส่วนรายได้จากงานโครงการ 52% และรายได้จากงานบริการวิศวกรรม และบำรุงรักษา 36% รวมถึงรายได้จากการจัดจำหน่าย 12% เมื่อรวมกำไรเบ็ดเสร็จที่รวมรายได้จากการลงทุนแล้วบริษัทฯ ทำกำไรในปี 2565 อยู่ที่ 276 ล้านบาท

นายสยาม กล่าวด้วยว่า ในปี 2566 บริษัทฯ ตั้งเป้ารายได้เติบโตไม่น้อยกว่า 20% โดยมีทิศทางการเติบโตจากธุรกิจเทคโนโลยีใหม่ โดยธุรกิจด้าน Smart solution ต่างๆ เน้นสร้างรายได้เข้าอย่างสม่ำเสมอทุกไตรมาส

“ธุรกิจหลักด้านโทรคมนาคม มีแนวโน้มเติบโตในทิศทางที่ดีขึ้น เนื่องจากมีความชัดเจนเรื่องการควบรวมกิจการของโอเปอเรเตอร์ TKC มีโอกาสสร้างรายได้จากการเติบโตจากอุตสาหกรรมที่เรามีความเชี่ยวชาญมากกว่า 18 ปี  ขณะที่ธุรกิจสายงานไอที IoT AI รวมทั้งระบบคลาวด์ ยังคงเติบโตต่อเนื่องในปีนี้ กลุ่มลูกค้าทั้งภาครัฐ และเอกชน มองหาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กร จึงเป็นปีที่สดใสของอุตสาหกรรมด้านดิจิทัลโซลูชัน ขณะเดียวกันสายงานธุรกิจ Public safety หรือความปลอดภัยสาธารณะ ปีนี้เราน่าจะเห็นความชัดเจนของระบบ National Trunk จากภาครัฐ ซึ่งบริษัทมีประสบการณ์จากการทำระบบ LTE เป็นรายแรกๆ ในประเทศไทย” นายสยาม กล่าว

ทั้งนี้ในปี 2566 คาดว่าจะเป็นปีที่ TKC สามารถทำผลงานได้อย่างโดดเด่น จากภาพรวมอุตสาหกรรมทั้งภาครัฐ และเอกชนพร้อมที่จะลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล และ Cyber security หรือ ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์

นอกจากนี้ยังเดินหน้าธุรกิจ Green solution ทั้งแท่นชาร์จไฟฟ้า (EV Charger),รถไร้คนขับ และ Solar Cell ที่มีความก้าวหน้าทิศทางบวกอย่างต่อเนื่อง และ TKC ยังให้ความสำคัญในธุรกิจ Smart solution ที่กำลังเป็นเทรนด์ของโลก เช่น Smart Hospital หรือ โรงพยาบาลอัจฉริยะ Smart Logistics หรือ ระบบโลจิสติกส์อัจฉริยะ Smart Building หรือ อาคารอัจฉริยะ Smart Airport หรือ สนามบินอัจฉริยะ ซึ่งเป็นฐานธุรกิจเดิมที่ TKC ประสบความสำเร็จอยู่แล้ว TKC จึงมีจุดแข็งที่จะสร้างโอกาสขยายธุรกิจต่อๆ ไป

สำหรับโครงการในปี 2566 ที่บริษัทฯ เพิ่งเซ็นสัญญา ได้แก่ โครงการสร้าง Smart Building มูลค่าเกือบ 400 ล้านบาท ปีนี้ TKC ตั้งเป้าจะเป็นผู้นำในการจัดอบรมบุคลากรด้านไซเบอร์ให้กับหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบโครงสร้างพื้นฐาน (Critical Infrastructure CI) เช่น ไฟฟ้าประปา ซึ่งในปี 2565 ที่ผ่านมา TKC ได้ร่วมกับหน่วยงานด้าน Cyber Security ในการสร้างบุคลากรด้านไซเบอร์ ผ่านการอบรมและรับรองกว่า 3,000 คน เพื่อสร้างความแข็งแกร่งและรับมือภัยคุกคามด้านไซเบอร์ภายในประเทศไทย

รวมถึงโครงการเพื่อสังคม หรือ CSR โดยปีนี้ TKC ร่วมมือกับ มูลนิธิณัฐภูมิ ที่จังหวัดลำปางในการพัฒนาโครงการ Smart Farming โดยการนำระบบ IT มาสนับสนุนการเพาะปลูกผัก ผลไม้ ปลอดสารพิษเพื่อให้เกษตรกรสามารถ ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต และเป้าหมายที่สำคัญคือเกษตรกรสามารถสร้างกำไรที่ดีขึ้น ซึ่งในปีนี้บริษัทตั้งเป้าจะทำโครงการเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งโครงการคือโครงการสร้างศูนย์ฝึกอบรมโดรนร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงอีกด้วย

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการตอบแทนผู้ถือหุ้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท และกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 28 เมษายน 2566 และกําหนดการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 สำหรับสิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน จนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2566 ในวันที่ 20 เมษายน 2566

Back to top button