“นันทวัลย์ ศกุนตนาค” นั่งกรรมการตรวจสอบ ASIMAR มีผลตั้งแต่ 3 มี.ค.66

ASIMAR ดึง “นันทวัลย์ ศกุนตนาค” นั่งตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ มีผลตั้งแต่ 3 มี.ค. เป็นต้นไป


บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน) หรือ ASIMAR ผู้ดำเนินธุรกิจหลักด้านการต่อเรือและซ่อมเรือ รวมทั้งงานก่อสร้างวิศวกรรมต่างๆ มานานกว่า 40 ปี เปิดเผยว่า คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติแต่งตั้ง “นันทวัลย์ ศกุนตนาค” รับตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

โดย นางนันทวัลย์ อดีตปลัดกระทรวงพาณิชย์ ปัจจุบัน เป็นกรรมการตรวจสอบและกรรมการกำกับดูแลกิจการบริษัทชั้นนำของประเทศหลายแห่ง รวมทั้งกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)

ด้าน นายสุรเดช ตัณฑ์ไพบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มองโอกาสจากประสบการณ์ในการทำงานในฐานะหญิงแกร่งจะช่วยนำพา ASIMAR ซึ่งเป็นอู่เรือชั้นนำแห่งเดียวของประเทศที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมสร้างผลงานให้เติบโตในอุตสาหกรรมต่อเรือและซ่อมเรือ ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่สำคัญและมีส่วนเชื่อมโยงกับธุรกิจการขนส่งทางน้ำ ตลอดจนเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องอื่นอีกมากมายของประเทศ

Back to top button