MJD จับมือ “กทม.” เปิดโซน Dog Park สวนป่าเบญจกิติ

เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ ร่วมกับ "กทม." เปิดโซน Dog Park นำร่องสวนป่าเบญจกิติ สร้างสุขเท่าเทียมให้คนและสัตว์เลี้ยงในพื้นที่สาธารณะ


นางสาวเพชรลดา พูลวรลักษณ์ (กลาง) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ MJD จับมือ กทม. นำโดย นายพรพรหม ณ.ส. วิกิตเศรษฐ์ (ที่ 3 จากซ้าย) ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ด้านสิ่งแวดล้อม เปิดโซน Dog Park นำร่องสวนป่าเบญจกิติ ติดตั้งสิ่งอำนวยความสะดวกทั่ว Dog Park สวนป่าเบญจกิติ เติมเต็มมิติโลกภายนอก สร้าง #สุขเท่าเทียม ให้เจ้าของและน้องหมา โดยมี นางสาวนฑา กิตติอักษร, นางสาวอาระตี เบญจาธิกูล, นางสาววรนุช สวยค้าข้าว, นางสาวปาจริยา มหากาญจนะ และ นางสาวพรปวีณ์  ครูส่งศิริวงศ์ ร่วมงาน เมื่อวันอังคารที่ 21 มีนาคม 2566 ณ Dog Park สวนป่าเบญจกิติ

สำหรับบุคคลในภาพจากซ้ายไปขวา นางสาวปาจริยา มหากาญจนะผู้อำนวยการส่วนสวนสาธารณะ1 สำนักงานสวนสาธารณะ สำนักสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานคร,นางสาววรนุช สวยค้าข้าว รองผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม, นายพรพรหม ณ.ส. วิกิตเศรษฐ์ ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ด้านสิ่งแวดล้อม ,นางสาวเพชรลดา พูลวรลักษณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ MJD, นางสาวพรปวีณ์ ครูส่งศิริวงศ์  ตัวแทนผู้ใช้บริการสวน DOG PARK เจ้าของเพจหมา 2 ใบ , นางสาวนฑา กิตติอักษร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ,นางสาวอาระตี เบญจาธิกูล ผู้อำนวยการส่วนงานสื่อสารการตลาด บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

Back to top button