กิจการร่วมค้า DEMCO คว้างานสายส่งระบบ 500 เควี “กฟผ.” มูลค่า 1.66 พันล้าน

กิจการร่วมค้า DEMCO รับงานจัดหาและจ้างก่อสร้างสายส่งไฟฟ้าแรงสูงขนาด 500kV ท่าตะโก – สามโคก ระยะทางประมาณ 99 กิโลเมตร กับ “กฟผ.” มูลค่า 1.66 พันล้าน


บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) หรือ DEMCO เปิดเผยข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า บริษัทฯ ในฐานะ Consortium of Larsen & Toubro Limited, Sri U-Thong Limited and DEMCO Public Company Limited (สัญญาค้าร่วม) ได้รับหนังสือจ้างจัดหาและจ้างก่อสร้างสายส่งไฟฟ้าแรงสูงขนาด 500kV ท่าตะโก – สามโคก (จากกิโลเมตรที่ 92 ถึงสถานีไฟฟ้าแรงสูงสามโคก) ระยะทางประมาณ 99 กิโลเมตร สำหรับโครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้า บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ตอนล่าง ภาคกลาง และกรุงเทพมหานคร กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ระยะเวลาก่อสร้าง 26 เดือนนับจากวันที่ได้รับ LOI

โดยลักษณะงานก่อสร้างของ DEMCO คือ จัดซื้อและจ้างก่อสร้างจัดหาและจ้างก่อสร้างสายส่งไฟฟ้าแรงสูงขนาด 500kV ท่าตะโก – สามโคก (จากกิโลเมตรที่ 92 ถึงกิโลเมตรที่ 158) ระยะทางประมาณ 33 กิโลเมตร

ทั้งนี้มูลค่างานรวม 1.66 พันล้านบาท แบ่งเป็น DEMCO ได้รับ 554.38 ล้านบาท ขณะที่ Larsen & Toubro Limited ได้รับ 552.31 ล้านบาท ส่วน SRI U THONG LIMITED ได้รับ 558.34 ล้านบาท

Back to top button