DMT ผนึก 3 พันธมิตร “ญี่ปุ่น” ขยายธุรกิจออกแบบ-วางแผนซ่อมแซม

DMT ลงนามสัญญาร่วมทุนตั้งบริษัทย่อย “เอ สยาม อินฟรา” ร่วมกับ 3 บริษัทยักษ์ใหญ่ญี่ปุ่น ขยายการลงทุนจัดตั้งบริษัทในด้านการตรวจสอบ ตรวจวัด วิเคราะห์ ประเมิน ออกแบบและวางแผนเกี่ยวกับการซ่อมแซม การปรับปรุงและการเพิ่มความแข็งแรง โครงสร้างพื้นฐาน


ดร. ศักดิ์ดา พรรณไวย กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) หรือ DMT เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารบริษัท ทางยกระดับดอนเมือง ได้อนุมัติตั้งบริษัทย่อยชื่อ “บริษัท เอ สยาม อินฟรา จำกัด” ซึ่งเป็นการร่วมทุนระหว่าง บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) บริษัท ฮันชินเอ็กซ์เพรสเวย์ จำกัด บริษัท อาครอสเทรดดิ้ง จำกัด และบริษัท เคเอฟซี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่เชี่ยวชาญจากประเทศญี่ปุ่น ในการตรวจสอบและบำรุงรักษาสะพาน ทางด่วน ตลอดจนทางยกระดับ และโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ โดยได้ลงนามเซ็นสัญญาร่วมลงทุน เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2566 ณ เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น และคาดว่าจะจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทแล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน 2566

โดย บริษัท เอ สยาม อินฟรา จำกัด ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ซี่งมีหน้าที่หลักในการดำเนินธุรกิจด้านการตรวจสอบ ตรวจวัด วิเคราะห์ ประเมิน ออกแบบและวางแผนเกี่ยวกับการซ่อมแซม การปรับปรุงและการเพิ่มความแข็งแรง โครงสร้างพื้นฐาน และจำหน่ายวัสดุที่เกี่ยวข้อง ถือว่าเป็นการต่อยอดและส่งเสริมธุรกิจร่วมกัน ซึ่งตนมีความมั่นใจเป็นอย่างมากกับการร่วมทุนในครั้งนี้ เพราะเป็นการนำนวัตกรรมและความเชี่ยวชาญ รวมทั้งเทคโนโลยีและเข้ามาใช้ ซึ่งไม่ได้เป็นผลดีเฉพาะองค์กรเท่านั้น แต่ยังเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยและประเทศเพื่อบ้านในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีกด้วย

สำหรับทุนจดทะเบียนของ บริษัท เอ สยาม อินฟรา จำกัด มีมูลค่า 40,000,000 บาท (สี่สิบล้านบาท) ประกอบด้วย หุ้นสามัญ 4,000,000 หุ้น (สี่ล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท (สิบบาท) โดยแหล่งเงินทุนมาจาก เงินหมุนเวียนของบริษัทฯ ส่วนโครงสร้างการถือหุ้น ประกอบด้วย  1. บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) (DMT) 68.50% 2. บริษัท Hanshin Expressway จำกัด (HEX) 19.00%  และ 3. บริษัท KFC จำกัด (KFC) 6.25% 4. บริษัท AKROS Trading จำกัด (YK AKROS) 6.25%

การร่วมลงทุนในครั้งนี้ เรามีความเชื่อมั่นในการร่วมมือ และเรามองเห็นโอกาสในการเติบโตของธุรกิจทั้งบริษัทย่อย และ บมจ.ทางยกระดับดอนเมือง ที่ได้ผู้เชี่ยวชาญจากประเทศญี่ปุ่นมาพัฒนางานร่วมกัน  ด้วยนวัตกรรมและวิสัยทัศน์ ทำให้เรามีเป้าหมายที่ชัดเจนในการเริ่มต้นองค์กรใหม่ และพัฒนาองค์กรของ DMT ไปพร้อมในคราวเดียวกัน และผมมั่นใจว่าพวกเราสามารถนำประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ และเทคโนโลยีมาร่วมกันสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์กับองค์กรและประเทศไทย และภูมิภาคนี้  

สำหรับการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกัน เป็นธุรกิจที่มีศักยภาพในการเติบโต  และเป็นธุรกิจที่พันธมิตรทั้ง 3 บริษัท มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ และผมมั่นใจสร้างความแข็งแกร่งให้กับพอร์ตการลงทุนของ DMT  อย่างยั่งยืนในอนาคต และDMT เรามีจุดมุ่งหมายและมุ่งมั่นที่จะส่งมอบคุณค่าและการบริการที่ดีที่สุดแก่ลูกค้าของเราเสมอมา ซึ่งเมื่อได้ร่วมงานกับ บริษัท ทางด่วน Hanshin Expressway,  KFC และ AKROS Trading  เรายิ่งมั่นใจว่าเราจะสามารถส่งมอบคุณค่าเหล่านี้ได้ดียิ่งขึ้นไปอีก เป็นการตอกย้ำกลยุทธ์ระยะยาวที่วางไว้ ที่เน้นขยายการเติบโตและยั่งยืน ซึ่งธุรกิจนี้ เป็นธุรกิจที่สร้างทักษะองค์ความรู้ จากวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญเพื่อส่งต่อให้สังคมรุ่นถัดไปในการดูแลและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานให้มีความมั่นคงยั่งยืน” ดร. ศักดิ์ดา กล่าว

ด้าน มร.โคอิจิ โยชิดะ ประธานบริษัท ฮันชิน เอ็กเพรสเวย์ กล่าวว่า การพัฒนาเครือข่ายถนนและทางยกระดับในประเทศไทย ได้ก้าวหน้าไปอย่างมากโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งความเสื่อมสภาพและความเสียหายก็เป็นสิ่งที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ โครงสร้างและเครือข่ายสายทางเหล่านี้ จึงควรได้รับการดูแลรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการพัฒนาวิธีการตรวจสอบบำรุงรักษา ด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อให้ประชาชนและผู้ใช้ทางมั่นใจมากที่สุดบริษัท ฮันชิน เอ็กเพรสเวย์ มีประสบการณ์ในการจัดการทางด่วนและทางยกระดับมามากกว่า 50 ปี ร่วมมือกันอีก 2 ราย คือ คุณชุนตะ ทาคาดะ ประธาน บริษัท เคเอฟซี จำกัด และคุณเคนจิ นาคาโนะ ประธาน บริษัท อาครอส์ เทรดดิ้ง จำกัด เมื่อมาร่วมกับบริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) ที่มีความเชี่ยวชาญในการบริการและบำรุงรักษาทางด่วนของประเทศไทย จึงมั่นใจมากว่า บริษัท เอ สยาม อินฟรา จะประสบความสำเร็จอย่างแน่นอน

“บริษัทใหม่นี้มีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงยั่งยืนให้โครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทย โดยจะเป็นธุรกิจด้านการดูแลรักษาและการจัดการอย่างรอบด้าน รวมถึงการตรวจสอบ การวินิจฉัย การออกแบบ การซ่อมแซมและการเสริมแรงและการขายวัสดุก่อสร้าง ซึ่งในอนาคตพวกเรามีเป้าหมายขยายพื้นที่ธุรกิจไปยังประเทศอื่นๆ ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” มร.โคอิจิ กล่าว

Back to top button