TIDLOR ยัน SACA ขาย 5% ปรับโครงสร้างกลุ่ม ดึง “9-Basil” ถือตรง

TIDLOR ยัน SACA ผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับ 2 ขายหุ้น 4.89% ปรับโครงสร้างถือหุ้นภายในกลุ่ม ดึง “9-Basil” เข้าถือโดยตรง ยันกลุ่ม SACA ยังถือหุ้นสัดส่วน 25% เท่าเดิม


บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) หรือ TIDLOR เปิดเผยว่า ตามข่าวบนสื่อออนไลน์ว่า “SACA หุ้นใหญ่อันดับ 2 ขายหุ้น TIDLOR 4.89% รวม 122.34 ล้านหุ้น” นั้น บริษัทฯ ขอชี้แจงว่าได้รับการแจ้งจาก SACA หนึ่งในผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เมื่อวันที่ 3เมษายน 2566 ว่า ได้ทำการปรับโครงสร้างการถือหุ้น TIDLOR เพื่อให้ผู้ถือหุ้นของ SACA รายหนึ่งเข้าถือหุ้น TIDLOR โดยตรง โดย SACA มิได้มีการขายหุ้น TIDLOR ออกไปให้บุคคลภายนอก ทั้งนี้บริษัทได้สอบถามเพิ่มเติมและได้รับการยืนยันว่าเป็นการปรับโครงสร้างหุ้นให้ผู้ถือหุ้นกลุ่ม 9-Basil เข้ามาถือหุ้นตรงในหุ้น TIDLOR

นายปิยะศักดิ์ อุกฤษฎ์นุกูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ TIDLOR เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้รับแจ้งจาก SACA หนึ่งในผู้ถือหุ้นรายใหญ่ว่า จะมีการปรับโครงสร้างการถือหุ้น TIDLOR เพื่อให้ผู้ถือหุ้นของ SACA ซึ่งประกอบด้วยกลุ่ม 9-Basil สามารถเข้าถือหุ้นติดล้อได้โดยตรง โดยเหตุการณ์ดังกล่าว SACA มิได้มีการขายหุ้น TIDLOR ออกไปยังภายนอกแต่อย่างใด เป็นเพียงการปรับโครงสร้างการถือหุ้นไปยังผู้ถือหุ้นของ SACA เอง และปัจจุบันยังเป็นการถือหุ้นร่วมกันของบริษัทในกลุ่ม SACA โดยมีสัดส่วน 25% เช่นเดิม

ทั้งนี้ กลุ่ม 9 Basil ถือเป็นสถาบันที่เลือกลงทุนกับธุรกิจและองค์กรชั้นนำที่มีศักยภาพสร้างการเติบโตทางธุรกิจได้ในอนาคต จึงถือเป็นเรื่องน่ายินดีที่หุ้น TIDLOR ได้รับความสนใจร่วมลงทุนโดยตรงจากกลุ่ม 9 Basil

Back to top button