MST รายได้ค่านายหน้าหด ฉุดกำไร Q1 วูบ 41%

MST รายได้ค่านายหน้าลด ฉุดกำไรไตรมาส 1/66 เหลือ 164 ล้าน ลดลง 41.66% จากไตรมาส 1/65 อยู่ที่ 281 ล้าน


บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  หรือ MST รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566 ดังนี้

สำหรับผลการดำเนินงานไตรมาส 1/66 ลดลง สาเหตุเกิดจากรายได้ค่านายหน้าในไตรมาส 1/66 อยู่ที่  397.52 ล้านบาท ลดลง 29.98% เทียบกับช่วงไตรมาส 1/65  อยู่ที่ 567.69 ล้านบาท รวมถึงรายได้ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์ไตรมาส 1/66 อยู่ที่ 349.29 ล้านบาท ลดลง 33.66% เทียบกับช่วงไตรมาส 1/65 อยู่ที่  526.49 ล้านบาท

ทั้งนี้เป็นผลจากมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยของตลาดหลักทรัพย์ลดลงจาก 96,239.56 ล้านบาทต่อวัน เหลือ 66,669.50 ล้านบาทต่อวัน หรือลดลง 30.73% และสัดส่วนนักลงทุนบุคคลซึ่งเป็นส่วนรายได้หลักของบริษัทลดลงจาก 41.52% เหลือเพียง 35.95% ซึ่งอันเป็นผลให้มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยของนักลงทุนบุคคลลดลงจาก 39,960.39 ล้านบาทต่อวัน เหลือ 23,966.41 ล้านบาทต่อวัน หรือลดลง 40.02%

Back to top button