SAK สินเชื่อพุ่ง! หนุนกำไร Q1 โต 6% ทะลุ 174 ล้าน

SAK สินเชื่อพุ่ง! หนุนกำไร Q1/66 โต 6% ทะลุ 174 ล้าน จากช่วงเดียวกันปีก่อน 164 ล้าน


บริษัท ศักดิ์สยามลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ SAK รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566

โดยกำไรเพิ่มขึ้นเนื่องจากรายได้รวมสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566 จำนวน 637.1 ล้านบาท เทียบกับงวด เดียวกันของปี 2565 จำนวน 527.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 110.1 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็น ร้อยละ 20.9 สาเหตุหลักมาจากการขยายธุรกิจได้ตามเป้าหมาย โดยปี 2565 มีการเปิดสาขาเพิ่มขึ้น จำนวน 209 สาขา และไตรมาส 1 ปี 2566 เปิดสาขาเพิ่มขึ้นจำนวน 100 สาขา ส่งผลให้บริษัทมีจำนวนฐานลูกค้าและลูกหนี้เงินให้สินเชื่อเพิ่มขึ้น

Back to top button