บอร์ด ALPHAX ไฟเขียวเพิ่มทุน “PP-RO” 4 พันล้าน รุกปล่อยสินเชื่อ สปป.ลาว

บอร์ด ALPHAX ไฟเขียวเพิ่มทุนขาย “PP-RO” จำนวน 2.56 พันล้านหุ้น ระดมทุนวงเงิน 4 พันล้านบาท เดินหน้ารุกปล่อยสินเชื่อด้านการเงินแบบมีหลักประกันและไม่มีหลักประกันใน สปป.ลาว รวม 2,500 ล้านบาท ส่วนเงินทุนที่เหลือใช้เป็นทุนหมุนเวียน คาดสร้างกำไรให้ไม่ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาท


นายธีร ชุติวราภรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อัลฟ่า ดิวิชั่นส์ จำกัด (มหาชน) หรือ ALPHAX เปิดเผยผ่าน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 มีมติให้ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน ไม่เกิน 2,562,500,000 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในราคาหุ้นละ 1.13 บาท รวมเป็นมูลค่าโดยประมาณ 2,895 ล้านบาท โดยจัดสรรดังนี้

ให้แก่ 1.นายเอกะพัน พะพิทัก จำนวน 1,100,000,000 หุ้น 2.นายมนัส ปิยะตรึงส์ จำนวน 1,100,000,000 หุ้น 3.นายวิวัฒน์ กิตติพงศ์โกศล จำนวน 300,000,000 หุ้น 4.นางสาวญาณี จีระประภากาญจน์  จำนวน 25,000,000 หุ้น 5.นายเทพฤทธิ์ ศักดิ์นฤหล้า จำนวน 20,000,000 หุ้น 6.นายกวินท์ ศักดิ์นฤหล้า จำนวน 17,500,000 หุ้น ทั้งนี้บริษัทได้มีการคัดสรรนักลงทุนที่มีศักยภาพ มีความน่าเชื่อถือ และมีประสบการณ์ในการทำธุรกิจประสบความสำเร็จ ซึ่งจะสามารถสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัท ได้เป็นอย่างดี

นอกจากออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) แล้ว ที่ประชุมยังอนุมัติให้เสนอขาย หุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Offering) ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ ในอัตรา 1:1 ในจำนวนไม่เกิน 4,646,406,094 หุ้น ที่ราคา 0.25 บาทด้วย เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของโครงสร้างเงินทุนและรองรับการเติบโตในอนาคตของบริษัท

ทั้งนี้ การออกออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และการเสนอขายเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Offering) นั้น คาดว่าจะได้รับเงินจากการระดมทุนในครั้งนี้ไม่ต่ำกว่า 4,000 ล้านบาท โดยบริษัทจะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ใช้ในการลงทุนสร้างโอกาสเติบโตให้กับบริษัท ในระยะยาวต่อไป

โดยตั้งใจเสริมความแข็งแกร่ง และมุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจการเงินในสปป.ลาวเป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจด้านสินเชื่อ ที่จะเสริมด้วยเม็ดเงิน ประมาณ 1,500  ล้านบาท อีกทั้งเน้นที่การต่อยอดธุรกิจใหม่ ซึ่งบริษัทฯมีความต้องการขยายธุรกิจด้านการเงิน ทั้งแบบมีหลักประกันและไม่มีหลักประกัน ประมาณ 1,000  ล้านบาท และจำนวนที่เหลือบริษัทใช้เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนและเสริมสภาพคล่องในการดำเนินกิจการของบริษัท อีกทั้งรองรับและต่อยอดการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกล่าวอีกว่า “การเพิ่มทุนครั้งยิ่งใหญ่นี้ จะทำให้บริษัทฯ มีเงินทุนหมุนเวียนไม่ต่ำกว่า 4,000 ล้านบาท เป็นการสร้างฐานรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เมื่อผสานกับแผนการลงทุนข้างต้น คาดว่าในอนาคตจะสร้างกำไรให้บริษัทฯไม่ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาท อดรับแผนการก้าวสู่ความเป็นผู้นำ อีกทั้งเป็นโอกาสที่จะสร้างการเติบโตให้แก่ ALPHAX อย่างไร้ขีดจำกัด”

Back to top button