TMI แจก “W2” เข้าพอร์ตวันแรก จ่อเทรดเร็วๆนี้

TMI แจกวอร์แรนต์ (TMI-W2) เข้าพอร์ตให้ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ได้รับสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นวันแรก จากในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หน่วยวอร์แรนต์ เตรียมเข้าเทรดเร็วๆ นี้ มุ่งเสริมสร้างความแข็งแกร่งบริษัทอย่างต่อเนื่อง หนุนผลงานโตก้าวกระโดดอย่างมีนัยสำคัญ


นายธีระชัย ประสิทธิ์รัตนพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) หรือ TMI  เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 พิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน รุ่นที่ 2  (TMI-W2) จำนวนไม่เกิน 335,720,445 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของบริษัท ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ

ทั้งนี้ พร้อมกำหนดวันที่ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิวันที่ 1 มิถุนายน 2566 มีอัตราการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 1 หุ้น ที่ราคา 1.00 บาทต่อหุ้น วันนี้ บริษัทได้ดำเนินการแจก TMI-W2 เข้าพอร์ตผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้รับสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และเตรียมเทรดเร็วๆนี้

“การออก TMI-W2 ครั้งนี้ เป็นก้าวสำคัญที่ช่วยผลักดันให้ผลการดำเนินงานของบริษัทปี 2566 เติบโตแบบก้าวกระโดดอย่างมีนัยสำคัญ เสริมสร้างความแข็งแกร่งทางด้านการเงินในการลงทุนในโครงการต่าง ๆ และขยายธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การออกผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ การขยายธุรกิจในอุตสาหกรรมโรงไฟฟ้า และต่อยอดธุรกิจไฟฟ้าไปสู่ธุรกิจขายคาร์บอนเครดิตในอนาคต” นายธีระชัย กล่าว

Back to top button