ตลท.จับ “BVG-MPIC-OTO” พ่วง วอร์แรนต์-DW ติดแคชบาลานซ์ เริ่ม 6 มิ.ย.66

ตลท.จับ BVG-MPIC-OTO พ่วงวอร์แรนต์ - DW “เดลต้า” ติดแคชบาลานซ์ เริ่ม 6 มิ.ย.-9 มิ.ย.66


ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ประกาศรายชื่อหลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย ระดับ 1 : ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย และ Cash Balance

ได้แก่ บริษัท บลูเวนเจอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ BVG, ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ซื้อขายสุดท้ายเดือนสิงหาคม 2566 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น A DELTA06C2308A, บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ MPIC, บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) หรือ OTO, ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 หรือ OTO-W1

โดยเริ่มมีผลตั้งแต่ 6 มิ.ย.66 ถึง 9 มิ.ย.66

 

 

 

Back to top button