BCPG ปลื้มหุ้นกู้กระแสตอบรับล้น! ยอดจองทะลุ 8.19 พันล้าน

BCPG ประสบความสำเร็จออกหุ้นกู้ นักลงทุนแห่ลงทุนเกินเป้า ปิดยอดขายทะลุ 8.19 พันล้านบาท จากเดิมเสนอขาย 8 พันล้านบาท สะท้อนความเชื่อมั่นของนักลงทุน


นายนิวัติ อดิเรก ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)  หรือ BCPG เปิดเผยว่า การเสนอขายหุ้นกู้ของบีซีพีจีระหว่างวันที่ 26 – 28 มิถุนายนที่ผ่านมา ได้รับการตอบรับจากทั้งนักลงทุนสถาบัน นักลงทุนสหกรณ์ และนักลงทุนรายใหญ่ เป็นอย่างดี โดยบริษัทฯ จะนำเงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้นี้ไปใช้ในการลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าใหม่ๆ ของบริษัทฯต่อไป

“การเปิดขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ มีนักลงทุนให้ความสนใจลงทุนมากกว่ามูลค่าการเสนอขายหุ้นกู้จากที่ตั้งเป้าไว้ที่ประมาณ 8,000 ล้านบาท สะท้อนถึงความเชื่อมั่นที่มีต่อบริษัทฯ ในการเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าชั้นนำของภูมิภาคเอเชีย โดยมูลค่าเสนอขายหุ้นกู้รวมทั้งสิ้นกว่า 8,190 ล้านบาท ครอบคลุมความต้องการของนักลงทุนทุกประเภท” นายนิวัติกล่าวเพิ่มเติม

ทั้งนี้ บีซีพีจีได้เสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จำนวน 5 ชุด ประกอบด้วย  1) หุ้นกู้ อายุ 2 ปี มูลค่าเสนอขายรวม 1,146.7 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 3.13% ต่อปี,2) หุ้นกู้ อายุ 3 ปี มูลค่าเสนอขายรวม 1,612.5 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 3.37% ต่อปี, 3) หุ้นกู้ อายุ 4 ปี มูลค่าเสนอขายรวม 2,253.4 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 3.67% ต่อปี, 4) หุ้นกู้ อายุ 9 ปี มูลค่าเสนอขายรวม  353.6 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 4.07% ต่อปี และ 5) หุ้นกู้อายุ 12 ปี มูลค่าเสนอขายรวม 2,825.0 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 4.33% ต่อปี

โดยธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ผู้จัดการการจัดจำหน่าย ได้เปิดให้นักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายใหญ่ ทำการจองซื้อในวันที่  26- 28 มิถุนายน 2566

Back to top button