PROEN แง้มแผนปี 67 เปิดศูนย์ IDC ใหม่ ดันรายได้โตก้าวกระโดด

PROEN กางแผนปี 67 ลงทุนเพิ่ม 1 พันล้านบาท เปิดศูนย์บริการข้อมูลแห่งใหม่ พร้อมลงทุน 2 บริษัทสร้าง New S Curve หนุนธุรกิจเติบโตยั่งยืนในอนาคต


นายกิตติพันธ์ ศรีบัวเอี่ยม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โปรเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน) หรือ PROEN เปิดเผยว่า แผนการดำเนินงานครึ่งหลังของปี 66 บริษัทฯ เดินหน้าขยายการลงทุนก่อสร้างศูนย์บริการข้อมูล (IDC) แห่งใหม่ที่มี มูลค่ากว่า 1,000 ล้านบาท อาคารมีพื้นที่ประมาณ 10,000 ตารางเมตร บนที่ดินกรรมสิทธิ์ของบริษัทเอง ซึ่งตั้งอยู่ที่ถนนพระราม 9 ศรีนครินทร์ กรุงเทพฯ

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายศักยภาพให้บริการ Internet Data Center และ Colud Service  มีศักยภาพสามารถรองรับตู้ Server ได้ไม่น้อยกว่า 1,000 ตู้ คาดว่าจะเปิดให้บริการสร้างรายได้ให้กับบริษัทฯได้ในช่วงต้นปี 67 ปัจจุบันมีความคืบหน้างานก่อสร้างอาคารไปแล้วมากกว่า 74% และงานระบบไฟฟ้ามากว่า 22% คาดว่าจะเปิดให้บริการได้ในช่วงต้นปี 67 ตามแผนงานที่วางไว้ ซึ่งจะช่วยผลักดันผลการดำเนินงานของบริษัทฯในปี 67 เติบโตอย่างก้าวกระโดด

โดยอาคารแห่งใหม่ของบริษัทฯ ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ออกแบบให้ประหยัดการใช้พลังงาน โดยเลือกลงทุนใช้อุปกรณ์ใหม่ที่ทันสมัยทั้งหมดที่ประสิทธิภาพสูง สามารถช่วงลดต้นทุนการให้บริการได้ในระยะยาว ศูนย์บริการข้อมูลแห่งใหม่ที่กำลังก่อสร้าง และจะเปิดให้บริการภายในต้นปี 67 ถือเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยขยายฐานของรายได้ประจำ (Recurring income) ของบริษัทฯให้เพิ่มขึ้น ผลักดันแนวโน้มผลการดำเนินงานของบริษัทฯเติบโตอย่างก้าวกระโดดในอนาคต

นอกจากนี้ บริษัทฯยังได้ลงทุนและจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ชื่อ บริษัท จัมป์บ็อกซ์ จำกัด โดยดำเนินธุรกิจหลักด้านการฝึกอบรมการเรียนการสอน ให้คำปรึกษาแนะนำด้าน Cloud Computing และเทคโนโลยีสารสนเทศทุกประเภท เพื่อสร้างบุคคลากรให้มี ทักษะความเชี่ยวชาญและความรู้ รองรับการขยายตัวของตลาดด้านเทคโนโลยี สามารถทำงานในสายงานจริง และมีการออกใบรับรองให้ด้วย

ขณะเดียวกันในช่วงต้นปี 66 บริษัทฯได้เข้าลงทุนในบริษัท เกตเวย์ เซอร์วิส จำกัด (GW) “บริษัทร่วม” จำนวน 1,172,840 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 19% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ชำระแล้ว (ภายหลังการเพิ่มทุน) ราคาหุ้นละ 81 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 95 ล้านบาท และบริษัทฯมีแผนที่จะเพิ่มสัดส่วนให้ได้ถึง 51% ในอนาคต

สำหรับ GW ดำเนินธุรกิจแพลตฟอร์มให้บริการคัดกรอง และตรวจสอบเอกสารหลักฐานล่วงหน้า (Pre-Approved) สำหรับนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศรวมจำนวน 17 ประเทศ และ 1 เขตเศรษฐกิจ รวมทั้งรับชำระค่าธรรมเนียมผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้ยื่นขอรับการตรวจลงตราในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์วีซ่า (Electronics Visa On Arrival : E-VOA) เพื่อขยายฐานธุรกิจศูนย์ข้อมูล Internet Data Center ของบริษัทให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น (Diversify) และเพิ่มช่องทางรายได้ที่มั่นคงจากการเข้าลงทุนมาจากแนวโน้มการเติบโตตามจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าประเทศไทยที่เพิ่มขึ้น

ทั้งนี้จากแผนขยายการลงทุนศูนย์บริการข้อมูล (IDC) แห่งใหม่ และการแตกไลน์ธุรกิจใหม่ เพื่อสร้าง New S Curve มั่นใจว่าจะมีส่วนสำคัญในการผลักดันแนวโน้มผลการดำเนินงานของบริษัทฯในอนาคต เติบโตอย่างก้าวกระโดด สร้างความยั่งยืนให้กับธุรกิจ และสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในส่วนของผลการดำเนินงานงวดไตรมาส 2 ปี 66 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 5.06 ล้านบาท และงวด 6 เดือน ม.ค. – มิ.ย.66 มีกำไรสุทธิสำหรับงวดจำนวน 3.33 ล้านบาท

Back to top button