“ไทย-ยูนนาน” ลงนาม Mini FTA ดันโลจิสติกส์ไทยสู่สากล

“ไทย-ยูนนาน” จับมือลงนาม Mini FTA ขยายตลาดการค้า 2.3 พันล้านเหรียญ ลุยแสดงสินค้าโลจิสติกส์อัจฉริยะ TILOG 2023 ดึงผู้ประกอบการโลจิสติกส์ไทย เชื่อมนักธุรกิจโลก สร้างเงิน 4,000 ล้านบาท


นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดงานแสดงสินค้าโลจิสติกส์ 2023 (TILOG-LOGISTIX 2023) ที่ Hall 98 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา

โดยงานนี้เกิดจากความร่วมมือของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และอาร์เอ็กซ์ เทรดเด็กซ์ ร่วมกันจัดงานออนไซต์เป็นปีที่ 6 ภายหลังโควิดงานนี้ได้มาจัดยิ่งใหญ่เต็มรูปแบบอีกครั้งหนึ่ง โลจิสติกส์เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตที่จะมีส่วนสำคัญขับเคลื่อนให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้วต่อไป รัฐบาลจึงให้ความสำคัญกับการส่งเสริมและพัฒนาโลจิสติกส์ อาทิ

1.การพัฒนาระบบโลจิสติกส์, 2.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน, 3.การพัฒนาศักยภาพและยกระดับผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทยสู่เวทีสากล และ 4.สร้างความร่วมมือทั้งความเชื่อมโยง แนวระเบียงเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่ออนาคตของประเทศ

ในปี 2566 นี้ ไทยได้รับการจัดอันดับจากธนาคารโลก (World Bank) ให้เป็นประเทศที่มีระบบโลจิสติกส์มีประสิทธิภาพสูงเป็นอันดับที่ 34 ของโลก จากทั้งหมด 139 ประเทศ และเป็นอันดับที่ 3 ของอาเซียน โดยได้คะแนนที่ 3.5 (เต็ม 5) ซึ่งถือว่าไทยได้ระดับคะแนนที่สูงที่สุดเท่าที่เคยมีการจัดอันดับมาตั้งแต่ปี 2550 สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพการพัฒนาและความพร้อมทางโลจิสติกส์ของประเทศที่จะก้าวไปสู่ประตูการค้าสำคัญของภูมิภาคอาเซียนและของโลกต่อไป

สำหรับงาน TILOG-LogistiX 2023 ในวันนี้ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Smart and Green Logistics for Sustainable Tomorrow” ซึ่งสอดรับกับเทรนด์โลกและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนด้วยเทคโนโลยีโลจิสติกส์ยุคใหม่ โดยที่งานในวันนี้มีผู้เข้าร่วมงาน (Exhibitors) กว่า 167 บริษัท/335 คูหา มีการจับคู่เจรจาธุรกิจกว่า 200 คู่ และมีผู้เข้าชมงาน (Visitors) ไม่น้อยกว่า 10,000 ราย ซึ่งคาดการณ์ว่าจะมีมูลค่าซื้อขายภายในงานระหว่างวันที่ 17-19 ส.ค.นี้ เกินกว่า 4,000 ล้านบาท

ด้านนางสาวณัฐิยา สุจินดา รองอธิบดี กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กล่าวว่า กรมฯ ต้องการสร้างความพร้อมและโอกาสทางธุรกิจให้ผู้ประกอบการโลจิสติกส์ไทยในการขยายเครือข่ายทางธุรกิจไปในระดับนานาชาติ พร้อมผลักดันให้ไทยได้ยกระดับเป็นศูนย์กลางธุรกิจโลจิสติกส์ในภูมิภาคโดยงานนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้แสดงสินค้ากว่า 415 แบรนด์ จาก 25 ประเทศ ร่วมแสดงบริการและเทคโนโลยีในหลากหลาย ตั้งแต่บริการด้านโลจิสติกส์ เทคโนโลยีการคัดแยกและลําเลียงสินค้า การบรรจุ สินค้า ระบบการจัดการคลังสินค้าอัจฉริยะและรักษ์โลก

รวมถึงระบบไอทีและอี-โลจิสติกส์ มีระบบวางแผนและจัดการเส้นทางการขนส่งสินค้าให้เป็นเส้นทางที่สั้นที่สุด ใช้รถขนส่งน้อยที่สุด ระบบการจัดการคลังสินค้าใช้พลังงานแสงอาทิตย์ รถโฟล์คลิฟท์พลังงานไฟฟ้า หุ่นยนต์หยิบสินค้าที่เคลื่อนอย่าง อิสระได้ทุกแนว การบริหารการขนส่งสินค้าบนระบบ Cloud ระบบเชื่อมต่อกับตลาดโลจิสติกส์ออนไลน์ และอีกมาก

นางวราภรณ์ ธรรมจรีย์ กรรมการผู้จัดการ อาร์เอ็กซ์ เทรดเด็กซ์ ระบุเพิ่มเติมว่า งาน TILOG-LOGISTIX 2023 เปิดให้ชมจนถึงวันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2566 นี้ ที่ไบเทค ฮอลล์ 98 เวลา 10.00-18.00 น.

พร้อมกันนี้ นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP)  ได้ลงนามในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจด้านความร่วมมือทางการค้าและเศรษฐกิจไทย- ยูนนาน กับนายหลี่ เฉิน หยาง อธิบดีกรมพาณิชย์มณฑลยูนนาน ภายในงานประชุม GMS Governors Forum ณ Yunnan Haigeng Hall ซึ่งเป็นการเดินหน้าการเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Partnership) ที่ลงลึกสู่ตลาดเมืองสำคัญของประเทศคู่ค้า หรือเรียกให้เข้าใจง่าย ๆ ว่า “Mini FTA” ตามนโยบายของนายจุรินทร์  ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ที่มุ่งส่งเสริมการค้าการลงทุนกับจีนขยายความร่วมมือเชิงลึกในทุกมิติ

โดย Mini FTA จะช่วยให้ทั้งสองประเทศสามารถขยายความร่วมมือใหม่ๆ ในหลากหลายอุตสาหกรรม ได้แก่ ด้านโลจิสติกส์ ด้านการค้ารูปแบบ Cross Border E-Commerce โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทยในฐานะผู้ส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารที่สำคัญของโลก จะส่งผลให้ผลไม้และผลไม้แปรรูปสามารถเข้าสู่ตลาด

Back to top button