TM รุกโครงการ “The Parents Nursing Home” สยายปีก “Wellness Center” ครบวงจร

TM เดินหน้าโปรโมท The Parents Nursing Home เตรียมขยายเตียงเพิ่มเป็น 90 เตียงในปี 67 พร้อมนำเครื่อง Brain wellness รักษาอาการนอนไม่หลับ-ต่อยอดเวชศาสตร์ฟื้นฟูกายภาพบำบัด เพื่อก้าวเข้าสู่การเป็น “Wellness Center” ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุครบวงจร


นางสุนทรี จรรโลงบุตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เทคโนเมดิคัล จำกัด (มหาชน) หรือ TM เปิดเผยว่า สำหรับในครึ่งหลังของปี 66 บริษัทฯ เดินหน้าโปรโมทโครงการ The Parents Nursing Home ซึ่งเป็นศูนย์ให้บริการสำหรับผู้สูงอายุ สอดรับการก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งกลุ่มติดสังคมที่สามารถช่วยเหลือตัวเอง และผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้านที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงที่ต้องมีผู้ช่วยดูแล รวมทั้งผู้สูงอายุที่ติดเตียงกลุ่มโรคหลอดเลือดสมอง หรือ stroke และให้บริการสำหรับผู้ป่วยทั่วไป ที่ต้องการมาอยู่พักฟื้นหลังการผ่าตัด หรือหลังการคลอดบุตร

ขณะที่ปัจจุบัน The Parents Nursing Home มีการเปิดให้บริการแล้วจำนวน 50 เตียง โดยในช่วง 6-7 เดือนที่ผ่านมา มีจำนวนผู้เข้ามารับบริการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเตรียมเปิดบริการเพิ่มขึ้น คือ การดูแลแบบ Day care เป็นการให้บริการแบบเช้าไปเย็นกลับ สำหรับผู้สูงวัยหรือประชาชนทั่วไป ด้วยกิจกรรมหลากหลายเพื่อช่วยรักษาไว้ซึ่งคุณภาพของกาย ใจ อารมณ์ และมิติสัมพันธ์ด้านสังคม รวมถึงการเพิ่มบริการที่เกี่ยวกับสุขภาพ อาทิ เครื่องออกกำลังกาย ที่เหมาะสำหรับผู้สูงอายุ ตลอดจนบุคคลทั่วไปก็สามารถใช้ได้ด้วย

รวมถึงยังเปิดให้บริการฟื้นฟูการนอนหลับ และอยู่ระหว่างการพิจารณาลงทุนให้บริการในรูปแบบสหคลินิกด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูกายภาพบำบัด เพื่อต่อยอดสู่โรงพยาบาลด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูกายภาพบำบัด โดยจะมีแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู แพทย์แผนไทย และแพทย์แผนจีน เข้ามาร่วมดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อก้าวเข้าสู่การเป็น “Wellness Center” ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุครบวงจร

อีกทั้ง ยังได้นำเครื่อง Brain wellness มาให้บริการ เพื่อรักษาอาการนอนไม่หลับ หลับๆตื่นๆ ในช่วงกลางคืนบ่อยครั้งในกลุ่มผู้ป่วยสูงอายุ หรือกลุ่มที่มีปัญหาจากอาการดังกล่าว ซึ่งการรักษาอาการนอนหลับไม่สนิทด้วยเครื่อง Brain wellness จะช่วยให้นอนหลับได้นานขึ้น เมื่อตื่นก็จะสดชื่น ไม่เพลียระหว่างวัน มีสมาธิและพร้อมในการทำงานมากขึ้น

นอกจากนี้ บริษัทฯเตรียมขยายเตียงเพิ่มเป็น 90 เตียงในปี 67 พร้อมทั้งการสร้างส่วนขยาย ซึ่งเป็นโรงพยาบาล Parents Hospital ที่มีขนาด 28 เตียง โดยเน้นการให้บริการด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูกายภาพบำบัด ผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาตทุกกลุ่มอายุ ร่วมกับการรักษาแพทย์แผนไทยประยุกต์ แพทย์แผนจีน หน่วยไตเทียม ธาราบำบัด การบริบาลนักกีฬา บริบาลคุณแม่หลังคลอด ผู้ป่วยออฟฟิศซินโดรม สปา สามารถรองรับรักษาฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง, หลังผ่าตัดกระดูกและข้อ, หลังผ่าตัดใหญ่ทั่วไป สำหรับผู้ที่ต้องการฟื้นฟูสุขภาพให้แข็งแรง

โดยคาดการณ์ว่าภายในช่วงต้นปี 68 จะสามารถเปิดให้บริการได้อย่างเป็นทางการ ซึ่งจะทำให้รองรับกลุ่มผู้ป่วยทั่วไปและผู้สูงอายุวงกว้างขึ้น และคาดว่าจะสามารถรองรับกลุ่มลูกค้าต่างชาติที่ต้องการมาอยู่ บำบัดฟื้นฟูสุขภาพในประเทศไทย

“ด้วยความมุ่งมั่นในการขยายการให้บริการในกลุ่มการดูแลผู้สูงอายุดังกล่าวข้างต้น เชื่อว่าจะทำให้ในปี 68 เป็นต้นไป The Parents จะมีบริการที่ครบวงจรมากขึ้น ทั้งสถานพยาบาลดูแลผู้สูงอายุ โรงเรียนการบริบาล และโรงพยาบาลด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูกายภาพบำบัด รวมถึงแผนที่เตรียมขยายการต่อยอดสู่ธุรกิจ Senior Resident โครงการรูปแบบให้เช่าระยะยาว ซึ่งจะถูกออกแบบมาตอบโจทย์สำหรับการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุทั่วไป หรือวัยเกษียณ ซึ่ง Senior Resident จะมีคนดูแลใช้บริการด้านสุขภาพ โภชนาการ และกิจกรรมทางสังคม ซึ่งตอบโจทย์ความต้องการของสังคมผู้สูงอายุได้เป็นอย่างดี โดยในงวด 6 เดือนแรก The Parents มีรายได้จากการให้บริการบริบาลผู้สูงอายุแล้ว 4.03 ล้านบาท จากรายได้รวมของ TM ที่มีอยู่ 332.49 ล้านบาท” นางสุนทรี กล่าว

Back to top button