BANPU ควักเงิน 750 ล้าน ซื้อหุ้น “SVOLT Thailand” ลุยโรงงานผลิตแบต

BANPU ลงทุน 750 ล้านบาท เข้าซื้อหุ้น “เอส โวลต์ เอเนอร์จี้ เทคโนโลยี” สัดส่วน 40% ลุยโรงงานผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน รวมถึงนำเข้า-ส่งออกครบวงจร


บริษัท บ้านปู จํากัด (มหาชน) หรือ BANPU เปิดเผยว่า บริษัท บ้านปู เน็กซ์ จํากัด (Banpu NEXT) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯและบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน) หรือ BPP ที่ถือหุ้นในสัดส่วนที่เท่ากัน คือร้อยละ 50 ได้ลงนามในสัญญาเพื่อเข้าซื้อหุ้นร้อยละ 40 ในบริษัท เอส โวลต์ เอเนอร์จี้ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด (SVOLT Thailand) โดยมีมูลค่าการลงทุน 750 ล้านบาท จากผู้ถือหุ้นเดิมคือ SVOLT Energy Technology (Hongkong) ซึ่งจะยังคงเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ร้อยละ 60 ใน SVOLT Thailand ทั้งนี้คาดว่าจะทำรายการซื้อขายหุ้นแล้วเสร็จภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566

สำหรับ SVOLT Thailand ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2566 ที่อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ประเทศไทย เพื่อจัดตั้งโรงงานผลิตแบตเตอรี่ (Module packFactory) มุ่งเน้นเรื่องการวิจัยและพัฒนา ดำเนินการผลิตและจัดจําหน่ายแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน

รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการนําเข้าและส่งออกแบตเตอรี่ การบริการแบบครบวงจร รวมทั้งการให้บริการด้านเทคนิค การบริการให้คำปรึกษาแนะนําพร้อมเสนอโซลูชันเรื่องแบตเตอรี่และการจัดเก็บพลังงานตามความต้องการของลูกค้า (ทั้งนี้ไม่ได้รวมการให้บริการในด้านการขอใบอนุญาตต่างๆ) โดยมีกําลังการผลิตเริ่มต้นที่ 60,000 ชุดต่อปี ซึ่งจะเริ่มส่งมอบในช่วงไตรมาสแรกปี 2567 โดยมีกลุ่มลูกค้าหลักเป็นยานยนต์ไฟฟ้าเช่น GWM และ Hozon ทั้งนี้ในอนาคตยังสามารถขยายกําลังการผลิตเพื่อรองรับความต้องการที่เพิ่มมากขึ้น

โดยการลงทุนในครั้งนี้เป็นการต่อยอดธุรกิจเทคโนโลยีพลังงานของ Banpu NEXT สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการนําโซลูชันพลังงานที่ยั่งยืนมาเร่งขับเคลื่อนเป้าหมายด้าน Net-Zero และเปิดโอกาสเพื่อรองรับความต้องการที่เติบโตขึ้นในประเทศไทย

ทั้งนี้ด้วยกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจที่คล้ายกันจะทำให้เกิดการใช้ประโยชน์จากจุดแข็งของทั้งสองฝ่ายเพื่อการให้บริการครบวงจรด้วยเทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่มีคุณภาพสูง เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า

Back to top button