จังหวะเก็บ SAV ก่อนขึ้น XD ปันผล 0.75 บาท ยีลด์ครึ่งปีสูง 4%

SAV เคาะจ่ายปันผลระหว่างกาล 0.75 บาท/หุ้น ยีลด์ครึ่งปีสูง 4.4% กำหนดขึ้น XD วันที่ 16 ต.ค. 66 เคาะจ่าย 31 ต.ค.นี้


บริษัท สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) หรือ SAV เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเป็นเงินสดให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.75 บาท คิดจากราคาปิดเมื่อวาน (10 ต.ค.66) จะให้ยีลด์ครึ่งปีสูงถึง 4.4% โดยจะขึ้นเครื่องหมาย XD (วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล) ในวันที่ 16 ต.ค.66 และจ่ายเงินปันผลวันที่ 31 ต.ค.66

ทั้งนี้ นอกจาก SAV จะปันผลสูงตามนโยบายปันผลไม่น้อยกว่า 50% ของกำไรสุทธิแล้ว ธุรกิจหลักยังเป็นธุรกิจสัมปทานด้านการบินรายเดียวในกัมพูชา ซึ่งเป็นธุรกิจที่มั่นคง ไม่มีคู่แข่ง อีกทั้งช่วงปลายปีเข้าสู่ฤดูกาลท่องเที่ยว ทำให้จำนวนเที่ยวบินที่บินมาเที่ยวไทย เวียตนาม กัมพูชา ฟิลิปปินส์ คาดว่าจะเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

Back to top button