“ปาณิสรา ดวงสอดศรี” ลาออกกรรมการ EASTW มีผลทันที

EASTW แจ้งนางปาณิสรา ดวงสอดศรี ได้แจ้งลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 4 ธ.ค.66 เป็นต้นไป


บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรือ EASTW แจ้งผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า นางปาณิสรา ดวงสอดศรี กรรมการอิสระ ได้แจ้งลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2566 เป็นต้นไป

 

Back to top button