“กองทุน” เคาะซื้อ “ตราสารหนี้” ทะลุ 2.2 หมื่นล้าน

“กองทุน” เคาะซื้อ “ตราสารหนี้” ทะลุ 2.2 หมื่นล้าน "ประกัน-ต่างชาติ" เทขายกว่า 3 พันล้านบาท


สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ไทยประจำวันนี้ (7 ธ.ค.66) มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่ 77,476 ล้านบาท ด้านประเภทของนักลงทุน ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงที่สุด 2 อันดับแรก คือ 1.กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ซื้อสุทธิ 22,587 ล้านบาท 2.กลุ่มบริษัทประกัน ขายสุทธิ 1,229 ล้านบาท ในขณะที่นักลงทุนต่างชาติ ขายสุทธิ 1,916 ล้านบาท Yield พันธบัตรอายุ 5 ปี ปิดที่ 2.52% ปรับตัวลดลงจากเมื่อวาน -0.01%

สำหรับ Yield Curve ปรับตัวลดลงจากวันก่อนหน้าประมาณ 1 bps. สำหรับกระแสเงินลงทุนของ นักลงทุนต่างชาติวันนี้ NET OUTFLOW 1,916 ล้านบาท โดยเกิดจาก NET SELL 1,916 ล้านบาท และไม่มีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ (Expired) ด้านปัจจัยในประเทศ กระทรวงพาณิชย์รายงานดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป (CPI) ประจำเดือน พ.ย.66 อยู่ที่ 107.45 ลดลง 0.44% (จากปีก่อน) จากมาตรการภาครัฐด้านพลังงานที่ทำให้สินค้าในกลุ่มพลังงานปรับลดลง ส่งผลให้เงินเฟ้อทั่วไป 11 เดือนแรกของปีนี้ (ม.ค.-พ.ย.) เฉลี่ยอยู่ที่ 1.41% ด้านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) มี NET SELL ของนักลงทุนต่างชาติ 3,984 ล้านบาท

ทั้งนี้ตลาดติดตามรายงานประมาณการครั้งสุดท้ายผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ญี่ปุ่นไตรมาส 3/2566 และจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ของสหรัฐฯ ในวันคืนนี้

Back to top button