โบรกเพิ่มน้ำหนักลงทุน “กลุ่มโรงพยาบาล” ชู BDMS ดาวเด่น เป้าสูง 37.50 บาท

BDMS ดาวเด่นหุ้นโรงพยาบาล โบรกฯ ชี้เป็นจังหวะลงทุนกลุ่มโรงพยาบาลขนาดเล็กหลังจากผ่านฐานกำไรสูงมาแล้ว ชูเป้าสูง 37.50 บาท ส่วน BCH ราคาเป้าหมาย 24 บาท


บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) ระบุในบทวิคราะห์ประเมินเกี่ยวกับหุ้นในกลุ่มโรงพยาบาล ว่า เป็นปกติที่กำไรจะอ่อนตัวจากไตรมาสก่อนในช่วงไตรมาส 4 ของปี จากที่กลุ่มโรงพยาบาลทำกำไรในไตรมาส 3/66 ได้แข็งแกร่งที่สุด

โดยฝ่ายวิจัยคาดการณ์กำไรหลักในไตรมาส 4/66 ดูแข็งแกร่ง (เทียบฤดูกาลที่อ่อนตัวจากไตรมาสก่อน) ขณะที่กำไรน่าจะยังคงแข็งแกร่งจากช่วงเดียวกันของปีก่อน หนุนจากการฟื้นตัวต่อเนื่องของจำนวนผู้ป่วยทั่วไปและผู้ป่วยที่มารับการรักษาประเภทที่มีความซับซ้อน (intensity) เพิ่มขึ้นเป็นผลจาก การเน้นโรคที่มีความซับซ้อนมากขึ้น อิงจากประมาณการปัจจุบันของหุ้นกลุ่มโรงพยาบาลที่ศึกษาอยู่

พร้อมคาดการณ์กำไรสุทธิรวมในไตรมาส 4/66 อยู่ที่ 6.33 พันล้านบาท (เพิ่มขึ้น 13.0% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน แต่ลดลง 6.0% เทียบกับไตรมาสก่อนหน้า)

ทั้งนี้ เมื่อมองไปในอนาคต ยังคงมองมุมบวกต่อธุรกิจโรงพยาบาล เนื่องจากยังมีอัตราการเติบโตของกำไรต่อเนื่องในระยะยาว โดยมีปัจจัยหนุนหลักจาก 1) การรักษาพยาบาลมีความเฉพาะเจาะจงมากขึ้นหรือที่ เรียกว่าศูนย์ความเป็นเลิศ (Center of Excellence: COE) ในทุกโรงพยาบาล 2) การเป็นสังคมสูงวัยในประเทศไทย และ 3) การแข่งขันในด้านคุณภาพ บริการและราคาสำหรับผู้ป่วยต่างชาติ (เทียบกับ โรงพยาบาลเดียวกันในภูมิภาคและประเทศพัฒนาแล้วต่าง ๆ)

นอกจากนั้น ยังมองว่าโรงพยาบาลขนาดใหญ่จะขยายการรองรับผู้ป่วยในอนาคตเพื่อให้ก้าวทันกับการเติบโต หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือมีอัตรา กำไร (margin) สูงขึ้นในระยะยาวจากการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ BH เป็นแบบอย่างของผลการดำเนินงานที่ประสบผลสำเร็จมาแล้ว ด้วยอัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือ หุ้น (ROE) ที่น่าประทับใจอยู่ที่ 26.7% ในปี 65

อย่างไรก็ตาม เชื่อว่าเป็นช่วงที่เหมาะสมในการแนะนำให้ลงทุนกลุ่มโรงพยาบาลขนาดเล็กหลังจากผ่านฐานกำไรสูงในครึ่งแรกของปี 66 มาแล้ว เนื่องจากคาดการณ์ว่าโรงพยาบาลขนาดเล็กหลายแห่งสามารถทำรายได้อยู่ในระดับสูงกว่าช่วงก่อนโรคโควิด-19 ระบาดเมื่อปี 62 ทั้งนี้ ชื่นชอบ BCH และ CHG จากประเด็นดังกล่าว

โดยยังคงน้ำหนักการลงทุนกลุ่มโรงพยาบาลที่ Overweight พิจารณาจากฐานกำไรปกติหลังจากการระบาดของโควิด-19 และเลือกหุ้นเด่นเพิ่มคือ BCH ประเมินราคาเป้าหมายด้วยวิธี DCF ปี 67 ที่ 24 บาท ส่วน BDMS ยังคงเป็นหุ้นเด่นในกลุ่มด้วยราคาเป้าหมาย DCF ปี 67 ที่ 37.50 บาท

Back to top button